"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-02-11

Ytterligare 15 miljoner till EU-projekt

NYHET European CBRNE Center har för andra gången under kort tid tilldelats medel för att koordinera ett större EU-forskningsprojekt. Denna gång handlar det om 15 miljoner kronor som ska användas till CBRNEmap - en europeisk förstudie inför kommande stora utlysningar för forskning och utveckling gällande metoder och verktyg för hantering av storskalig terrorism kopplat till kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära och explosiva ämnen.

European CBRNE Center har för andra gången under kort tid tilldelats medel för att koordinera ett större EU-forskningsprojekt. Denna gång handlar det om 15 miljoner kronor som ska användas till CBRNEmap - en europeisk förstudie inför kommande stora utlysningar för forskning och utveckling gällande metoder och verktyg för hantering av storskalig terrorism kopplat till kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära och explosiva ämnen.

Under förstudien kommer parter från den akademiska världen, industrin och myndigheter att samarbeta och gemensamt analysera krishanteringssystemets sårbarhet och svagheter. Arbetet ska resultera i en agenda för utveckling av nya metoder och teknologier för att förbättra beredskapen och förmågan att hantera incidenter där CBRNE-ämnen medvetet använts mot befolkningen i ett EU-land. Det kan handla om att förbättra detektionsmetoder, analysverktyg, saneringsutrustning, medicinska procedurer, och dylikt.

Det tvååriga projektet finansieras av Europeiska unionen, genom det sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling. I projektet ingår fjorton europeiska parter och man planerar en start under våren 2010.

- Att arbeta fram och identifiera vad som saknas inom området kommer inte att bli lätt men både roligt och spännande. Det ska även bli riktigt spännande att arbeta i en så pass bred grupp där slutanvändare, industri, sakägare och forskare samarbetar, säger Agneta Plamboeck Hånell, projektledare för CBRNEmap vid European CBRNE Center.

Agneta Hånell Plamboeck från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) kommer att leda projektet tillsammans med Åke Sellström. CBRNEmap kommer att stärka relationen ytterligare mellan centrets fem medlemmar: FOI, Umeå universitet, Västerbottens läns landsting, Umeå kommun och Fortifikationsverket .

För ytterligare information, kontakta:Åke Sellström, koordinator
Telefon: 070-3248705

Agneta Hånell PlamboeckTelefon: 073-211 10 00 , 090-786 63 04 Agnetas tfnPetra Liuski, informatör, European CBRNE Center
Telefon: 072-227 87 05

Redaktör: Petra Liuski