"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-10-23

Ytterligare drygt 83 miljoner kronor till Umeå universitet

NYHET I den forskningsproposition som presenterades i dag får Umeå universitet ett tillskott på 83,2 miljoner kronor i forskningsanslag under perioden 2009–2012.

– Vi har fått den andel vi förväntat i förhållande till vår storlek och vetenskapliga produktion, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

Nytt för denna forskningsproposition är att pengarna fördelas enligt ett system där kvaliteten avgör hur mycket varje universitet eller högskola får. Kvaliteten mäts genom två faktorer: publicerade och citerade forskningsresultat samt externa forskningsmedel. 1,8 miljarder kronor av forskningspropositionens totalt 5 miljarder koronor avsätts i strategiska satsningar som lärosätena får söka i konkurrens.
– Vi ser med spänning fram emot den fördelningen. Flera av de områden som regeringen pekat ut som strategiska ryms inom Umeå universitets starka forskningsområden, fortsätter Sandberg.

Molekylär biovetenskap, stamceller, diabetes, neurovetenskap, epidemiologi, cancer, psykiatri, vårdforskning, nanovetenskap och nanoteknik, e-vetenskap, materialvetenskap produktionsteknik, IT och mobil kommunikation, transportforskning, flyg, rymdforskning energi, hållbart utnyttjande av naturresurser, effekter på naturresurser, klimatmodeller, havsmiljöforskning, säkerhet och krisberedskap, förutsättningar för tillväxt, politiskt viktiga geografiska regioner, är de områden som regeringen vill satsa på.

– Cancerforskning, Ämnesomsättningssjukdomar, Nervsystemet och Ekosystem i förändring är exempel på några av universitetet tolv starka forskningsområden som passar in på beskrivningen av de strategiska områdena. Universitetet har dessutom ytterligare två utvecklingsområden som ryms inom de tänkta satsningarna, Hållbart utnyttjade av skogslandskapet och tillämpad IT, säger Lars Lustig, universitetsdirektör vid Umeå universitet.

Umeå universitet har också utsetts till ett av de lärosäten som ska få bygga upp ett innovationskontor. Umeåkontoret får ett regionalt uppdrag.

Redaktör: Carina Dahlberg