"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-23

Ytterligare medel till Innovationskontor Norr för att stötta kommersialisering av idéer från akademin

NYHET Innovationskontor Norr vid Umeå universitet samt Uminova Holding får uppdraget att hantera medel, ca 1,9 mkr för 2012, från VINNOVAs program Verifiering för tillväxt VFT för Umeå universitet samt Luleå tekniska universitet.

Syfte är att i tidiga faser effektivare kunna stötta kommersialisering av idéer ur akademiska miljöer.

Stöd vid en första kommersiell idébedömning - VFT-0

Via Innovationskontor Norr kan man inom ramen för Verifiering för tillväxt (VFT-0) få stöd till aktiviteter nödvändiga för att göra en första kommersiell idé- bedömning. Maxbelopp per projekt är 50 000 SEK.

För mer information kontakta:
Umeå universitet: Camilla.Viklund@uminovainnovation.se
Luleå tekniska universitet: Nils.Svanljung@centek.se

VFT-1 som stöd för affärskoncept

Verifiering för tillväxt steg 1 (VFT-1) finansierar affärskoncept som drivs av affärscoacher i det lokala innovationsstödsystemet tillsammans med forskare, studenter och andra anställda vid universitet, högskolor eller forskningsinstitut.

Syftet med programmet VFT är att kommersiellt och tekniskt verifiera och validera affärskoncept och fastställa den lämpligaste strategin för fortsatt kommersialisering av konceptet. På detta sätt ges forskare, efterföljande finansiärer och industriella partners en möjlighet att tydligare bedöma potentialen, riskerna och formerna för en fortsatt kommersialisering av idén eller forskningsresultatet. Maxbelopp per projekt är 150 000 SEK.

För mer information kontakta:
Umeå universitet: kjell.oberg@uminovainnovation.se
Luleå tekniska universitet: gry.holmgren@centek.se

Läs mer om programmet på VINNOVAS hemsida

Redaktör: Camilla Viklund