"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-21

Ytterligare miljoner till samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning

NYHET Riksbankens jubileumsfond satsar drygt tio miljoner på fyra forskningsprojekt vid Umeå universitet. Projekten handlar om svenska skolgårdar, familjenätverk, livsstilsfaktorers roll för demens samt nya statistiska metoder.

Totalt beviljar Riksbankens jubileumsfond medel för 2 forskningsprogram, 47 forskningsprojekt och 8 infrastrukturella stöd.

Följande forskare och projekt har tilldelats medel vid Umeå universitet:

Anna Larsson, institutionen för idé- och samhällsstudier, får 2 813 000 kronor för ett projekt med titeln ”Den svenska skolgårdens kulturhistoria 1611–2011”. Syftet med projektet är att från en social- och kulturhistorisk utgångspunkt undersöka och analysera den svenska skolgårdens historia från tidigt 1600-tal fram till idag.
Kontaktuppgifter

Gunnar Malmberg, kulturgeografiska institutionen och Centrum för befolkningsstudier/ Åldrande och livsvillkor (ALC), får 2 944 000 kronor för ett projekt med titeln ”Familjenätverkens betydelse för livsstil och hälsa”. I projektet ska forskarna exempelvis undersöka om lågutbildade personer med familjenätverk som inkluderar högutbildade, i genomsnitt är mer benägna att anamma en sundare livsstil än de som har mer homogena familjenätverk.
Kontaktuppgifter

Anna Sundström, institutionen för psykologi och Centrum för befolkningsstudier/ Åldrande och livsvillkor (ALC), får 2 040 000 kronor för ett projekt med titeln ”Livsstils- och socioekonomiska faktorers roll för kognitiv nedsättning och demens”. Syftet är att identifiera riskfaktorer för kognitiv nedsättning och demens med särskilt fokus på socioekonomiska (utbildning, yrke) och livsstilsfaktorer (fysisk aktivitet).
Kontaktuppgifter

Ingeborg Waernbaum, statistiska institutionen, får 2 340 000 kronor för ett projekt med titeln ”Statistical methods for analyzing marginal causal effects in matched and unmatched case-control study designs.” Syftet att utveckla nya statistiska metoder som kan användas för att skatta kausala effekter i matchade och omatchade fall-kontrollstudier. En fall-kontrollstudie är en vanlig studiedesign för att undersöka effekten av en riskfaktor på en sjukdom.
Kontaktuppgifter

Mer information om projekten och bidragsbeslutet

Redaktör: Camilla Bergvall