"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Var med och föreslå ny rektor

Den sista juni 2025 löper förordnandet ut för Umeå universitets nuvarande rektor, Hans Adolfsson. “Hasse” har meddelat att han inte står till förfogande för en ytterligare mandatperiod. Därför rekryterar universitetet nu en ny rektor.

Umeå universitets studenter, medarbetare, lärare och forskare och våra alumner kan lämna förslag på vem som ska bli ny rektor. Du kan föreslå vem som helst som du tycker vore lämpad och som uppfyller kravprofilen. Personen som du föreslår behöver inte vara tillfrågad – även om det är bra om du har kunnat göra det.

Ta chansen att göra din röst hörd – ge förslag på vem som ska bli Umeå universitets nya rektor!

Sista dag att lämna förslag är 7 maj 2024.

 

Vem gör vad i rekryteringsprocessen?

Universitetsstyrelsen

Fattar beslut om vilken typ av process som ska inledas, om kravprofil och om slutligt förslag på rektor som lämnas till regeringen.

Rekryteringskommitté

Håller samman processen med rekrytering av rektor, svarar för att hörande av lärare, övriga anställda och studenter sker genom hörandeförsamlingen och lämnar förslag på rektor till universitetsstyrelsen.

Rekryteringskommittén består av  

Anna Ekström, universitetsstyrelsens ordförande,  
Eva Malmström Jonsson, professor
Sverker Sörlin, professor
Görel Granström, docent
William Nordberg, student, Umeå naturvetar- och teknologkår
Peter Lindström, universitetslektor, Företrädare för personalorganisationerna

Hörandeförsamlingen

Har en rådgivande funktion och ska yttra sig över förslag till ny rektor. Hörandeförsamlingen består av 45 lärare, 22 studenter och 22 övriga anställda och fackliga företrädare. Ordförande för församlingen är professor Richard Bindler.

Regeringen

Fattar det slutliga och formella beslutet om ny rektor.

Senast uppdaterad: 2024-04-02