"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Umeå universitet söker en ny rektor

Vi söker en erfaren akademisk ledare med ett tydligt, inkluderande och kommunicerande ledarskap som kan leda utvecklingen för att stärka universitetets position och konkurrenskraft nationellt som internationellt. Rektor ska vara en förtroendeskapande företrädare för Umeå universitet och som arbetar aktivt och framgångsrikt för att stärka universitetet inom utbildning, forskning och samverkan.

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med cirka 38 000 studenter och drygt 4 500 anställda samt har en stor och ökande betydelse för kompetensförsörjningen i norra Sverige. Vi är ett bredduniversitet med en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Vid universitetet gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelades Nobelpriset i kemi. Universitetets sammanhållna campus gör det lätt att mötas och samarbeta över ämnesgränserna vilket gynnar en dynamisk och öppen akademisk kultur.

Uppdrag

Rektor är Umeå universitets främsta företrädare och högsta chef samt leder det övergripande arbetet. Rektor har det yttersta ansvaret för att utveckla strategier, driva förnyelse och förändring.

Behörighet

Rektor ska vara:

  • professor med gedigen erfarenhet av att bedriva, leda och utveckla högre utbildning och forskning av hög internationell kvalitet
  • mycket väl insatt i universitets- och högskolesektorns förutsättningar, villkor och arbetsformer
  • en erfaren chef med påvisat goda resultat och vana att agera i rollen som ledare och arbetsgivare.

Kvalifikationer 

Rektor har förmåga att:

  • främja och värna akademisk frihet samt kollegiala processer och studentinflytande
  • med ett tydligt och samarbetsinriktat ledarskap förankra, fatta och genomföra beslut
  • förstå, samla och utveckla bredduniversitetets förutsättningar och möjligheter
  • förena ett inspirerande och strategiskt akademiskt ledarskap med uppdraget som myndighetschef
  • vara synlig bland anställda och studenter samt skapa en hållbar och attraktiv arbets- och studiemiljö där lika villkor och jämställdhet är en självklarhet
  • delta i det offentliga samtalet och samverka med det omgivande samhället, såsom civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor
  • samarbeta med övriga lärosäten och samarbetsparter för att stärka kompetensförsörjningen i en växande region

Anställningens villkor och tillträde 

Rektor ska anställas genom beslut av regeringen för högst sex år efter förslag av universitetsstyrelsen för Umeå universitet. Anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år (HF 2 kap § 8).

Tillträde den 1 juli 2025.

Ansökan 

I denna rekrytering samarbetar vi med Michaël Berglund AB. Vänd dig gärna till dem för frågor kring rekryteringen, se kontaktuppgifter nedan.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi senast den 31 maj 2024.

Kontaktpersoner

Närmare upplysningar lämnas av universitetsstyrelsens ordförande Anna Ekström, e-post anna.ekstrom@umu.se

Ansvarig rekryteringskonsult Ewa Kuszelewski, Michaël Berglund Executive Search 073-368 84 77 ewa.kuszelewski@michaelberglund.se eller rekryteringskonsult Jacob Severin, ansvarig för kandidatkontakter 073-777 68 05 jacob.severin@michaelberglund.se

Upplysningar om rekryteringsprocessen och dylikt lämnas av akademisekreterare Daniel Andersson 0736-729911 e-post daniel.l.andersson@umu.se

 

Senast uppdaterad: 2024-04-02