"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rekrytering av ny rektor till Umeå universitet

Under 2024 ska Umeå universitet rekrytera en ny rektor. Här kan du läsa mer om hur det kommer gå till och hur tidplanen ser ut.

Nuvarande mandatperiod för rektor löper till den sista juni 2025. Rektor Hans Adolfsson har meddelat att han inte ställer sig till förfogande för ytterligare en treårsperiod. Därför universitetsstyrelsen fattat beslut om rekryteringsprocessen för att hitta en ny rektor inför kommande sexårsperiod från och med den 1 juli 2025. 

Så här går det till

När Umeå universitet ska rekrytera en ny rektor ska universitetsstyrelsen fastställa en kravprofil för de sökande och en tidplan för processen. Enligt högskoleförordningen ska universitetsstyrelsen avge förslag på rektor till regeringen efter hörande av lärarna, övriga anställda och studenterna på det sätt som styrelsen har bestämt. Vid Umeå universitet sker hörande genom universitetets hörandeförsamling. Normalt förordnas rektorer på sex år, med möjlighet till omförordnande under två treårsperioder. 

Umeå universitets styrelse har inom sig utsett en rekryteringskommitté som under ordförandens ledning har det operativa ansvaret för processen.

Rekryteringskommittén består av  

  • Anna Ekström, universitetsstyrelsens ordförande,  
  • Eva Malmström Jonsson, professor
  • Sverker Sörlin, professor
  • Görel Granström, docent
  • William Nordberg, student, Umeå naturvetar- och teknologkår
  • Peter Lindström, universitetslektor, Företrädare för personalorganisationerna

Hörande av bland annat lärare sker i Hörandeförsamlingen som består av 45 lärare, 22 studenter och 22 övriga anställda och fackliga företrädare. Ordförande för församlingen är professor Richard Bindler.

Tidplan

2023

December

Beslut i styrelsen om utseende av rekryteringskommitté och tidplan  
Rekryteringskommittén sammanträder. Det görs förslag på kravprofil och vilken rekryteringsfirma som ska användas. Samråd med Hörandeförsamling om kravprofil.

2024

Januari

Rekryteringskommittén sammanträder och enas om kravprofil och rekryteringsfirma. Ledamöter till Hörandeförsamling meddelas. Fakulteter meddelar namn på ordförande, vice ordförande och sekreterare i Hörandeförsamlingen.

Februari

Styrelsen fastställer kravprofil.

Mars

Hörandeförsamlingen har sitt första sammanträde.

April

Annonseringen inleds och även internt nomineringsfarande av anställda och studenter.

Maj

7 maj är sista dag att nominera förslag på ny rektor och 31 maj är sista dagen att lämna in ansökan. Därmed avslutas sökproccessen.  

Juni

Rekryteringskommittén beslutar om vilka kandidater som ska intervjuas.

Augusti

Rekryteringskommittén genomför intervjuerna.

September

Rekryteringskommitté sammanträder för att föreslå slutkandidaterna, och styrelsen beslutar om vilka kandidater som ska höras.

Oktober

Hörandesförsamlingen genomför hörande den 16 oktober.

November

Rekryteringskommittén sammanträder för att enas om kandidat att föreslå för styrelsen.

December

Styrelsen beslutar om förslag till regeringen den 5 december.

2025

Februari

Styrelsen beslutar om tidplan för utseende av prorektor.

April

Styrelsen sammanfattar och ger reflektioner över rekryteringsproccessen den 29 april.

Juli

Rektor, prorektor och vicerektor tillträder.

Frågor? Kontakta akademisekreterare Daniel Andersson

Daniel Andersson
Akademisekreterare
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 11
Senast uppdaterad: 2024-04-02