Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om Umeå universitet

En dynamisk och öppen kultur är grunden för forskning och utbildning av hög kvalitet. Lär känna norra Sveriges ledande universitet.

Starka områden

Gensaxen CRISPR-Cas9
Gensaxen CRISPR-Cas9

Emmanuelle Charpentiers forskning används av tusentals forskare för att med precision förändra cellers DNA.

Arktis
Arktis

Den Arktiska regionen och dess utmaningar är ett viktigt område för Umeå universitet.

Artificiell intelligens
Artificiell intelligens

AI vinner mark inom allt fler vetenskapsområden och utbildningar.

Norra Sveriges ledande universitet

Umeå universitet, grundat 1965, är ett bredduniversitet med forskning och utbildning inom medicin, naturvetenskap och teknik, samhällsvetenskap, humaniora och utbildningsvetenskap.

Universitetet präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Våra sammanhållna campus främjar en dynamisk och öppen kultur med en stark känsla av samhörighet.

Som en kunskapsdriven organisation strävar Umeå universitet efter att ge studenter och medarbetare de bästa möjligheterna till lärande och utveckling - och samtidigt förse samhället med ny kunskap och kreativa medborgare.

Mer om fakta och siffror

Mer om samverkan

Mer om att arbeta på Umeå universitet

Universitetet, staden och regionen

Genom åren har Umeå universitet och staden Umeå utvecklats i samklang. Inflödet av människor från när och fjärran har förvandlat Umeå till norra Sveriges största stad.

I dag ser vi att norra Sverige, Sápmi och den arktiska regionen genomgår stora förändringar vad gäller kultur, klimat, hälsa och livsvillkor. Med kunskap och engagemang vill Umeå universitet bidra till att samhället står rustat att möta dagens och framtidens utmaningar.

Mer om strategiska partnerskap

Mer om Umeå universitet och Arktis

Utbildning

Umeå universitet erbjuder fler än 150 utbildningsprogram och 1 800 kurser. Vid fler än 40 program och 450 kurser sker undervisningen helt på engelska. Gemensamt för alla våra utbildningar är hög kompetens bland lärarna och ett tätt samspel mellan forskning, utbildning, samverkan och innovation.

Mer om våra utbildningar

Forskning

Alltsedan starten har ett rikt mångvetenskapligt samarbete varit ett kännetecknande drag för Umeå universitet. Detta märks tydligt inom många av universitetets mest framgångsrika forskningsmiljöer.

Av våra drygt 2 000 forskare arbetar många på hög nationell och internationell nivå med tillgång till bästa möjliga utrustning och annan forskningsinfrastruktur. Inom en rad vetenskapliga discipliner bidrar Umeå universitets forskare till att driva forskningsfronten framåt.

Mer om vår forskning

Våra campus

Campus Umeå är vårt samlade huvudcampus där den största delen av forskningen och utbildningen bedrivs. Det är en plats präglad av möten, dialog och mångvetenskapligt samarbete.

Konstnärligt campus är en förstklassigt kreativ miljö som samlar universitets konstnärliga högskolor och Bildmuseet.  

Regionala campus är Campus Skellefteå och Campus Örnsköldsvik.

Mer om våra campus

Organisation

Umeå universitets institutioner är organiserade under fyra fakulteter – humanistisk, medicinsk, samhällsvetenskaplig och teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Forskning och utbildning bedrivs också inom åtta högskolor och sexton centrum. Universitetsbiblioteket och Universitetsförvaltningen tillhandahåller viktiga stödfunktioner.

Mer om hur vi är organiserade

Historik

Umeå universitet invigdes 1965, efter att riksdagen i decennier fört diskussioner om behovet av ett universitet i Norrland. Umeå universitets campus är byggt på mark som av tradition använts för vinterbete för renar från Rans sameby.

Under de tidiga åren var den geografiska och kulturella kontrasten tydlig gentemot de etablerade Svenska universiteten. Vid Umeå universitet formades en icke-hierarkisk, samarbetsinriktad kultur.

Mer om universitetets historia

Styrelse och universitetsledning

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Universitetsledningen leds av rektor Hans Adolfsson som är universitetets högsta chef och främsta myndighetsföreträdare.

Mer om Universitetsstyrelsen

Mer om Universitetsledningen

Vision och värdegrund

I april 2019 beslutade Universitetsstyrelsen om en ny vision för Umeå universitet. Visionen anger riktning, den talar om var Umeå universitet vill vara i framtiden. Den utgår från tre grundläggande idéer:

  • Umeå universitet tar framtidsansvar
  • Kunskapsutveckling i samspel
  • Konkurrenskraft och stolthet

Mer om vår vision och värdegrund