"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Aktivitet 4. Programvärdering

Alla programstudenter ska ges möjlighet att framföra sina synpunkter på utbildningen som helhet. Genom programvärderingar inhämtas information om studenternas och lärarnas synpunkter och erfarenheter av en programutbildning. Programvärderingar ger också studenter möjlighet att reflektera över den egna lärprocessen och ta aktiv del i arbetet med att utveckla programmet. Syftet med programvärderingarna är att de ska leda till förbättring och utveckling av utbildningarna.

Senast uppdaterad: 2023-01-23