Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kvalitetsarbete i utbildning

Umeå universitet har ett sammanhållet kvalitetssystem för utbildning som är integrerat i lärosätets verksamhetscykel. Kvalitetssystemet bygger på nio aktiviteter som stödjer, utvecklar och synliggör det systematiska kvalitetsarbetet. Aktiviteterna omfattar sammantaget universitetets samtliga organisatoriska nivåer och genomförs i olika tidscykler.

Kvalitetssystemet ska bidra till studenters lärande och stödja hela utbildningsprocessen genom att identifiera ansvar samt synliggöra regelverk och förväntade aktiviteter för berörda aktörer på olika nivåer inom universitetet. Nedan följer de aktiviteter som ingår i Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning:

  1. Studentundersökningar
  2. Studentkårsskrivelse
  3. Kursutvärderingar
  4. Programvärdering
  5. Säkring av nationella examensmål
  6. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för utbildningsprogram och forskarutbildningsämne
  7. Utbildningsutvärdering genom kollegial extern granskning
  8. Fakultetsaudits
  9. Uppföljning och utvärdering av kvalitetssystemet

Läs mer om aktiviteterna ovan i dokumentet Kvalitetssystem för utbildning.