"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ordlista för akademiska högtider

Det är många ord och uttryck som används i samband med de akademiska högtiderna och som sällan används i vårt vardagliga språk. Här listar vi de vanligaste, och berättar vad de betyder.

Gå direkt till ord som börjar med:

A B C D F H I J L M P T

A

Absens betyder frånvarande. Hedersdoktorer och jubeldoktorer som inte kan delta vid ceremonin promoveras även om de inte är närvarande.

B

Banketten är en stor officiell festmåltid som avslutar Umeå universitets akademiska högtider.

C

Ceremonimästare är den som ansvarar för ceremonierna.

D

Diplomet är ett högtidligt utformat "examensbevis" och var förr det värdepapper som styrkte innehavarens identitet och meriter. Bara doktorer som deltar i ceremonin får diplomet, som dock inte ska förväxlas med det officiella examensbeviset.

Disputation är den akademiska akt där en doktorand inför publik försvarar sin doktorsavhandling.

Doktor är en person som har disputerat och sedan tagit ut sin doktorsexamen.

Doktorsexamen är den examen som avslutar en forskarutbildning. Den forskarstuderande ansöker själv om doktorsexamen när hen har blivit godkänd dels på de kurser som ingår i utbildningen, dels på en doktorsavhandling som hen har försvarat vid en offentlig disputation.

Doktorsinsignier är de föremål av symbolisk innebörd som utdelas vid promotionsakten: doktorshatt, lagerkrans, doktorsring och doktorsdiplom. Läs mer om universitetets doktorsinsignier här.

F

Fakultet är en sammanhållen organisatorisk enhet för närbesläktade ämnen inom utbildning och forskning.

Fanfar är en kort och praktfull trumpet- eller hornsignal, i ceremoniella sammanhang spelad som ett uttryck för hyllning. Umeå universitet har en egen fanfar som framförs efter varje fakultets promotion.

Festföremål är ett samlingsbegrepp för dem som hyllas vid ceremonin vid respektive högtid: doktorer, jubeldoktorer samt pristagare vid Vårpromotionen, och hedersdoktorer, nya professorer, pristagare samt förtjänstmedaljörer vid Årshögtiden.

H

Hedersdoktor (latin: doctor honoris causa) är en hedersbetygelse till framstående forskare eller andra personer som en fakultet vill knyta till forskningsgemenskapen. Seden har sitt ursprung från 1839, då den förste hedersmagistern, som det då hette, promoverades i Uppsala.

Härold kallas den person som presenterar promovendi vid deras promotion och installandi vid deras installation som professorer.

I

Installationen av en ny professor eller rektor har medeltida anor som påminner om de gamla banden till kyrkan. När en domkapitelsledamot en gång i tiden insattes i sitt ämbete fick han en särskild stol anvisad i domkyrkans kor, stallum. Från detta ord härstammar nutidens ”installation”. Professor som installeras kallas installandus och universitetsrektor installator.   

J

Jubeldoktor (latin: doctor jubilaris) är en doktor som promoverades för femtio år sedan.

L

Lagerkransen: lagern var Apollos träd. Vid Umeå universitet delas kransen ut av promotorerna inom de Humanistiska, Samhällsvetenskapliga och Teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna. Seden att lagerkröna promovendi förekommer bara i Sverige och Finland.  

M

Marskalk är en medhjälpare vid ceremoniella sammanhang. Fakultetsmarskalkar är utsedda representanter för fakulteten och studentmarskalkar är studenter vid universitetet.

P

Parnass är en lövklädd liten bro som används vid Vårpromotionen. Den symboliserar det grekiska gudaberget Parnassos. När promotor för en promoverad över parnassen så symboliserar det att den promoverade från och med nu ges rättighet att meddela akademisk undervisning.

Pristagare är medarbetare vid universitetet som fakulteterna, Lärarhögskolan, studentkårerna, Várdduo, Umeå kommun samt ett antal fonder och stiftelser utser varje år. Vid Vårpromotionen delas pedagogiska, vetenskapliga och studievägledarpris ut. Under Årshögtiden delas bara vetenskapliga pris ut. Pristagaren får ett diplom, och håller oftast ett föredrag eller deltar i ett pedagogiskt samtal dagen innan högtidsceremonin.

Procession är in- och uttåget vid högtidsceremonin.

Promotion är den ceremoni där de yttre tecknen på doktorsvärdigheten överlämnas.

Promotor kallas den som promoverar de nya doktorerna, jubeldoktorerna och hedersdoktorerna. Promotorn utses av respektive fakultet. Dekanerna är vanligtvis promotorer vid Årshögtiden och prodekan eller vicedekan är vanligtvis promotorer vid Vårpromotionen.

Promotus eller promota kallas den som just fått motta doktorsinsignierna (pluralis promoti).

Promovera betyder att föra fram eller befordra.

Promovendus eller promovenda kallas den som ska promoveras (pluralis promovendi).

T

Taffeln bryts betyder avslutning av en formell middag.

Senast uppdaterad: 2024-02-14