"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorsinsignier

Doktorsinsignierna är föremål med symbolisk betydelse som utgör en del av promotionsakten: doktorshatten eller lagerkransen, doktorsringen och diplomet. Här får du veta hur de ser ut, vad de symboliserar och hur de används.

Doktorshatt

Doktorshatten symboliserar akademisk frihet, men också makt. Den är svart och veckad och försedd med ett Umeå-emblem.

Vid Vårpromotionen är det bara nya doktorer vid den Medicinska fakulteten som "tilldelas" sin hatt under promotionsceremonin. Jubeldoktorer vid den Medicinska eller tidigare Odontologiska fakulteten som deltar i promotionen tar på sig sin hatt samtidigt som promotorn.

Vid Årshögtiden får hedersdoktorer vid den Medicinska fakulteten sin doktorshatt.

Doktorer och hedersdoktorer vid de övriga nuvarande fakulteterna promoveras inte med hatt, men kan om de vill köpa en doktorshatt med ett filosofie emblem för att använda vid senare festliga tillfällen.

Om Umeå-emblemen
När universitetet grundades fanns det tre fakulteter: den Medicinska, den Odontologiska och den Filosofiska. När emblemen togs fram gjorde man dem därför i tre olika modeller:

  • Medicine: för den Medicinska fakulteten, förutom de som har en odontologie doktorsexamen eller utses till odontologie hedersdoktor.
  • Odontologie: för dem vid den Medicinska fakulteten som har en odontologie doktorsexamen eller utses till odontologie hedersdoktor.
  • Filosofie: för den Humanistiska, Samhällsvetenskapliga eller Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Lagerkrans

Lagerkransen är också en symbol för den akademiska friheten. Användandet av lagerkrans följer en mycket gammal tradition. Alla doktorer, jubeldoktorer (som deltar vid ceremonin) och hedersdoktorer vid Humanistiska, Samhällsvetenskapliga och Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet promoveras med lagerkrans vid de akademiska högtiderna.

Doktorsring

Ringen symboliserar troheten mot vetenskapen. Bara den som har tagit ut en doktorsexamen eller blir hedersdoktor vid Umeå universitet får bära en ring, i rött eller vitt guld, av den speciella Umeå-modellen.

Tre olika varianter

När universitetet grundades fanns det tre fakulteter, och därför finns det tre olika varianter av Umeå-ringen:

  • Medicine doktorsring: för den Medicinska fakulteten, förutom de som har en odontologie doktorsexamen eller utses till odontologie hedersdoktor.
  • Odontologie doktorsring: för dem vid den Medicinska fakulteten som har en odontologie doktorsexamen eller utses till odontologie hedersdoktor.
  • Filosofie doktorsring: för den Humanistiska, Samhällsvetenskapliga eller Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Här finns fler bilder på hur doktorsringarna ser ut.

Vem kan köpa Umeå universitets doktorsring?

Doktorsringarna i den speciella Umeå-modellen kan köpas av den som tagit ut en doktorsexamen vid Umeå universitet.  Hedersdoktorer får ringen i gåva av sin fakultet.

Vad kostar en ring och var kan jag köpa ringen?

En ring kan kosta mellan 13 600–21 000 kr.
Kontakta promotion@umu.se om du vill veta var du kan köpa en doktorsring (ange gärna variant av ring eller fakultetstillhörighet vid disputation och typ av doktorsexamen). 

Ringmått

Det är mycket viktigt att det blir rätt mått på ringen. Doktorsringar är nämligen svåra att ändra i storlek, eftersom de har ett präglat mönster. Ta helst måttet där du beställer ringen. Om du tar måttet i en annan juveleraraffär än du beställer ifrån, se till att måttet tas för en ring som är 5,5 mm bred med rak insida. Doktorsringen bärs vanligen på vänster hand. Har man också vigselring så kommer den "närmast hjärtat".

Ingravering

I ringen kan graveras:


I den mån dessa uppgifter ryms, graveras de in i ringen. Om du har ett långt namn går det bra att bara initialen för ditt förnamn graveras in. 

Diplom

Diplomet är ett högtidligt utformat dokument som förr var det värdepapper som styrkte innehavarens identitet och meriter. Det är en gåva från fakulteten som nya doktorer, jubeldoktorer och hedersdoktorer får när de promoveras. Idag har diplomet bara symbolisk betydelse. Det som i stället styrker den blivande doktorns doktorsexamen är examensbeviset som personen själv ansöker om. 

Senast uppdaterad: 2024-05-08