"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Alternativ verksamhetsförlagd utbildning

Gunilla Näsström är lärare på 1,5 hp-kursen "Att vara lärare" som är den andra kursen på ämneslärarprogrammet och ska genomföras som verksamhetsförlagd utbildning, VFU, under en veckas tid. Just innan höstterminen startade fick de ändra kursupplägget, pga av rådande COVID-19-pandemi.

Vad hände innan​ terminstarten?

Just innan höstterminen startade visade det sig att det var svårt att få gymnasieskolor att utse handledare och släppa in våra studenter på skolorna med hänvisning till Covid19 och för att gymnasieskolorna precis öppnat efter att haft distansundervisning under slutet av vårterminen.

Hur löste ni det?

För att studenterna skulle kunna få ett vettigt innehåll och få en insikt i en lärares olika arbetsuppgifter och utmaningar var vi tvungna att förändra upplägget på kursen och ha studenterna kvar på Campus. Detta gjorde att vi lade upp en annan typ av kurs än den planerade. Studenterna fick läsa artiklar och se tv-serien Klass 9A samt andra filmer, vilka skulle visa olika aspekter på lärarrollen. Dessa artiklar och filmer fick studenterna sedan i grupp analysera utifrån teorier som bearbetades under föregående kurs "Ämneslärare som profession". Gruppens slutsatser diskuterades i slutet på ett seminarium.

Vilken var den största utmaningen?

Den största utmaningen var på att mycket kort tid, hitta material och lägga upp en helt ny kurs där studenterna trots allt kunde uppnå de förväntade studieresultaten.'

Vad tyckte studenterna om kursen?

Utvärderingarna visar att studenterna tycker att kursens upplägg har varit bra och givande, men många studenter hade hellre velat vara ute på skolorna och göra VFU. 

Vad tyckte ni lärare om kursupplägget?

Lärarlaget är nöjda med upplägget och kan gärna använda idéerna vi fick i kommande kursutvecklingar. Att använda filmer från UR, Sveriges television och andra tillförlitliga källor är ett bra komplement till vår egen undervisning, eftersom de är ofta av god kvalitet och kan få studenterna att tänka till. Studenterna fick även träna sig att hitta artiklar, vilket är en viktig del i universitetsstudierna.

Senast uppdaterad: 2023-02-16