Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Between Nordism and nationalism: the methods of the Norden Associations’ educational efforts, 1919–1965

Nordic Journal of Educational History

Vad handlar artikeln om?

Artikeln handlar om föreningarna Nordens ansträngningar att, via satsningar på utbildning, underbygga en nordisk identitet hos ungdomar under mellankrigstiden och de första 20 åren efter andra världskriget. Särskilt fokus läggs i artikeln på de metoder de använde och hur dessa var kopplade till främst mellankrigstidens starka nationalistiska stämningar samt hur detta förändrades efter andra världskriget, när nationalismen inte stod lika högt i kurs.

Varför är det viktigt att studera detta ämne?

Identitetspolitik är ett begrepp som diskuteras mycket i offentligheten. Vad som ofta glöms bort i den debatten är att staten och en mängd olika aktörer har sysslat med identitetspolitik under väldigt lång tid, där skolan har varit en viktig arena för att se till att ungdomar identifierar sig med nationen, Norden eller Europa. Här behövs mer forskning för att nyansera debatten om identitet, statlig identitetspolitik och vilka identiteter som påbjuds för barn och ungdomar i olika tider.

Ingår artikeln i ett större sammanhang?

Artikeln ingår i ett temanummer av Nordic Journal of Educational History. “International Interactions – the Nation State and the Competition State in Nordic Education”, redigerat av Svein Ivar Angell, professor i historia vid Universitetet i Bergen.

Vad innebär resultaten?

Resultaten pekar mot att nordismen var väldigt starkt påverkad av nationalismen under mellankrigstiden och det innebar att många nationalistiskt anstrukna modeller togs in i arbetet med att sprida nordismen. Efter andra världskriget innebar det att den mer ”genuina” nordismen och internationalismen var fast i ett nationellt system av utbildningsmetoder, som mer spred olika nationalismer än en enhetlig nordism.

Länk till artikeln.