"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Researching school practices with a complementary and symmetrical approach - the case of remote teaching in the rural north of Sweden

Education in the North

Vad handlar artikeln om?

Den här artikeln är samförfattad med de olika projektmedlemmarna i vårt ULF-projekt med R10. Den beskriver utgångspunkter och antaganden bakom den praktiknära forskningsansatsen som projektet vilar på.

Varför är det viktigt att studera detta ämne?

Då den är skriven tillsammans med projektets partners utanför akademin visar den på ett exempel på forskning som är till viss del behovsstyrd och formulerad av ingående skolverksamhet.

Ingår det i en större undersökning?

Det är ett av de ULF-projekt som vi har vid Pedagogiska institutionen.

Är det något i projektet som förvånar dig?

Det som ändå kan sägas vara lite förvånande är paradoxen i hur samtidigt enkelt och samtidigt svårt ett projekt som delar ansatsen att vara symmetriskt och komplementärt kan vara.

Var det en spännande studie att göra och varför?

Det är exempel på en projekt där vi i förväg har haft svårt att se hur de olika delarna kommer att utvecklas, och därigenom även haft svårt att se vilka delar som kan komma att ha störst relevans för skolverksamheten, men som process att delta i har det varit otroligt givande.

Länk till artikeln.

Senast uppdaterad: 2023-02-16