Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Regional perspectives on remote teaching in Sweden

Education in the North

Vad handlar artikeln om?

Studien har genomförts inom ramen för ULF-projektet om fjärrundervisning, och då ULF-projekt är utpräglade samverkansprojekt handlar den om hur de inblandade parterna (skolledare, regionala tjänstemän och forskare) förstår just fjärrundervisning.

Varför är det viktigt att studera detta ämne?

Värdet i studien ligger på lite olika nivåer. Mer specifikt så får de tre inblandade parterna betydligt större möjligheter att utveckla samverkan på ett produktivt sätt, då studien synliggör likheter och skillnader i perspektiv på det man ska samverka om. Det blir helt enkelt lättare att ’tala samma språk’, och att veta varför man fäster vikt vid skilda saker inom ramen för samverkan. Mer generellt så möjliggör denna typ av studie en problematisering av fjärrundervisning i relation till bland annat skolor i glesbygd, likvärdig utbildning och den teknikoptimism som kännetecknar mycket av diskussionen kring skolans digitalisering.

Ingår det i en större undersökning?

Inte i traditionell mening, men studien är som ovan nämnts en av flera inom ramen för ULF-projektet.

Vad innebär resultaten?

Resultaten bidrar till att vi kan fortsätta utveckla praktiknära forskning inom projektgruppen, samt bidrar till den alltmer kvalificerade förståelse av fjärrundervisning som byggs upp.

Är det något i resultaten som förvånar dig?

Nja, kanske inte direkt förvånar, jag skulle snarare vilja uttrycka det som att resultaten synliggör och påminner om just värdet av praktikens perspektiv inom praktiknära forskning.

Var det en spännande studie att göra och varför?

Ja, det var verkligen spännande, dels för att jag inte känner till någon liknande när det gäller fjärrundervisning, men framför allt för att den är en utveckling av vad som möjliggörs av att få med uppsatsstudenter i våra forskningsprojekt. Artikelns huvudförfattare är en av våra tidigare magisterstudenter!

Länk till artikeln.