Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Sport in the face of the COVID-19 pandemic: towards an agenda for research in the sociology of sport

European Journal for Sport and Society

Vad handlar artikeln om?

Texten är en så kallad editorial, eller ledarsida skulle man kanske kunna kalla det, i tidskriften European Journal for Sport and Society som jag är Associate Editor för. På så sätt är artikeln inte en rapportering av en studie, utan en text som vanligen försöker staka ut tidskriftens riktning och fokus på olika sätt. I just den här ledaren diskuterar vi konsekvenserna av COVID-19 pandemin för idrott och ger några förslag på hur dessa kan studeras.

Vad är ni för gäng som har skrivit den?

Oftast skrivs den här typen av ledarsidor av tidskriftens redaktör och eller biträdande redaktörer men i just det här fallet beslutade vi att hela tidskriftsredaktionen (Editorial Board) skulle medverka för att få med så många olika perspektiv som möjligt på pandemins tänkbara konsekvenser för idrott.

Vems var idén?

Idén kom ursprungligen från förlaget (Taylor & Francis) som ville ha en tankeväckande text om den rådande situationen och hur den påverkar just det lilla forskningsfält som tidskriften rapporterar forskningsresultat från. Idéerna till själva innehållet har hela redaktionen bidragit med även om det är redaktören Adam Evans som har hållit i trådarna för att få ihop det hela.

Vad har ni kommit fram till och kommer det leda till nya studier?

Eftersom det inte är en rapportering av en traditionell forskningsstudie så har vi inte kommit fram till så mycket. Däremot hoppas vi att de uppslag som presenteras genererar idéer till nya studier av de forskare som ingår i tidskriftens läsekrets. Jag tror absolut att vi kommer att få se en bred ström av forskningsartiklar framöver som på olika sätt berör pandemin och dess konsekvenser för idrott. Det kommer inte vara vår artikels förtjänst men kanske kan vi ha sått några frön.

Vad var ditt bidrag (ni är ju så många författare)?

Givet mitt eget specialintresse så har jag bidragit med de delar som handlar om organisatoriska konsekvenser.

Är du nöjd med artikeln?

Nja, det är väl inte den här typen av texter som man är allra mest investerad i eftersom den inte föregåtts av sedvanlig design, datainsamling och analysarbete. Men jag tycker ändå att budskapen vi försöker få fram är viktiga. Om något, så är jag nöjd med att vi lyckades få ihop en sammanhängande text trots att vi är förhållandevis många författare med olika perspektiv och specialistkunskaper.

Läs mer om artikeln i DiVA.