Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om bokkapitlet

Att medvetandegöra det omedvetna -lärdomar från fältet

I boken: Att förbättra skolor med stöd i forskning - exempel, analyser och utmaningar

Vad handlar boken om?

Boken handlar om hur olika insatsutförare inom Samverkan för bästa skola visar hur skolor med stöd kan förbättras och utvecklas med stöd i forskning men också hur forskning kan stödja yrkesverksamma i förbättringsarbeten.

Varför behövs den här boken?

Samverkan för bästa skola är ett stort nationellt projekt och det är därför av betydelse att de insatser som görs också kommer på pränt för att på så sätt förstå, ifrågasätta och förbättra insatserna för att de verkligen ska leda till hållbara förbättringar. Vi kan genom boken lära av varandra och med varandra för att uppnå målet med insatsen. Det gäller att inte glömma att det till syvende och sist är en utveckling av elevernas undervisning och lärande som insatsen ska bidra till.

Till vilka riktar sig boken?

Boken "Att förbättra skolor med stöd i forskning" vänder sig främst till skolhuvudmän, skolledare, lärare, förskolelärare och andra som ägnar sig åt att förbättra förskolor och skolor, men passar alla som vill förstå det mångbottnade skolförbättringsarbetets villkor, dynamik och aktörer.

Vad handlar ert kapitel om?

I vårt kapitel delar vi med oss av hur vi gemensamt designade ett förbättringsarbete på en skola med fokus på formativ bedömning och kollegialt lärande. Vi beskriver den forskning som vi inspirerats av, hur insatsen genomfördes och vilka lärdomar och utmaningar vi ställdes inför.

Hur kommer det sig att ni fick möjlighet att skriva tillsammans?

Vi genomförde en insats tillsammans och eftersom vi har gemensamma träffar med samtliga inblandade i Samverkan för bästa skola vid Umeå universitet, fick vi där en förfrågan om att delta i denna antologi.

Läs mer om boken: https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/att-forbattra-skolor-med-stod-i-forskning/