"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Gunilla Näsström

Jag är universitetslektor i pedagogik med fokus på bedömningar samt skolutveckling. Jag undervisar på lärarutbildningar och deltar i flera insatser inom Samverkan för bästa skola.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag är universitetslektor i Pedagogik. 2008 disputerade jag i Beteendevetenskapliga mätningar med avhandlingen Measurement of alignment between standards and assessment, i vilken jag utvärderar olika modellers användbarhet för att analysera hur väl prov och bedömningsuppgifter täcker de mål och kunskapskrav som finns i den aktuella kursplanen. I avhandlingen fann jag Blooms reviderade taxonomi som den mest användbara modellen.

Jag har en bakgrund som grundskollärare i matematik och NO-ämnen samt varit provutvecklare av nationella prov i matematik på gymnasienivå. Jag arbetar även med undervisningsnära skolutveckling inom flera uppdrag i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola (SBS), som syftar till att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolenheter.

Jag undervisar främst på lärarutbildningar och då framförallt kring summativ bedömningar och betyg. Även bedömning och betyg är ett av mina forskningsintressen tillsammans med skolutveckling. Eftersom jag har en forskarutbildning i Beteendvetenskapliga mätningar är jag även intresserad av att skapa bra utformade enkäter.

Jag är aktiv inom Pedagogiska institutionens område DUB (Didiaktik, Utvärdering och Bedömning). Jag sitter som ledamot i Ämneslärarrådet.

 

Att förbättra skolor med stöd i forskning: exempel, analyser och utmaningar, Natur och kultur 2021 : 451-477
Leffler, Eva; Näsström, Gunilla
Frontiers in Education, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 6 : 1-17
Näsström, Gunilla; Andersson, Catarina; Granberg, Carina; et al.
European Journal of Open, Distance and E-Learning, Sciendo 2020, Vol. 23, (2) : 65-82
Pettersson, Gerd; Näsström, Gunilla
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: CSD Karlstad 2018, (4) : 88-117
Olovsson, Tord Göran; Näsström, Gunilla
Nordisk tidskrift för allmän didaktik, Vol. 3, (1) : 23-42
Pettersson, Gerd; Näsström, Gunilla
Umeå: Umeå universitet 2016
Mahieu, Ron; Näsström, Gunilla
International Journal of Humanities Social Sciences and Education, Hyderabad: Academicians' research Center-ARC 2014, Vol. 1, (11) : 243-254
Leffler, Eva; Näsström, Gunilla
Umeå: Umeå universitet och Ifous 2013
Leffler, Eva; Lindster Norberg, Eva-Lena; Diehl, Monika; et al.
BVM, 48
Näsström, Gunilla; Alger, Susanne; Sundström, Anna
BVM, 47
Näsström, Gunilla; Alger, Susanne; Sundström, Anna
International Journal of Research and Method in Education, London: Routledge 2009, Vol. 32, (1) : 39-51
Näsström, Gunilla
Academic dissertations at the department of Educational Measurement, 3
Näsström, Gunilla
Electronic Journal of Research in Educational Psychology, Vol. 6, (3) : 667-690
Näsström, Gunilla; Henriksson, Widar
Practical Assessment, Research, and Evaluation, College Park, Md.: ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation and the Department of Measurement, Statistics, and Evaluation at the University of Maryland 2008, Vol. 13, (9) : 12-
Näsström, Gunilla; Nyström, Peter
ECTS assessment in higher education: Conference proceeding : 104-105
Näsström, Gunilla
ECTS assessment in higher education: Conference proceeding : 106-107
Näsström, Gunilla; Stenlund, Tova
BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 9
Näsström, Gunilla

Jag undervisar främst på olika lärarutbildningar (grundskollärarprogrammet, ämneslärarprogrammet, KPU, VAL, ULV, specialpedagogprogrammet och speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning). På flertalet av lärarutbildningarna undervisar jag kring summativa bedömningar och betyg i Bedömningskurser. Jag undervisar även på kurserna Ämneslärare som profession och Att vara lärare som är de två första kurserna på Ämneslärarprogrammet. Jag samordnar eller är kursansvarig för examensarbeten på lärarutbildningar, vilka har handledare på Pedagogiska institutionen.

Jag sitter som lärarrepresentant i Ämneslärarrådet.