"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Introduktion till Läraryrket

Universitets- och högskolerådet har uppdragit till Pedagogiska institutionen att ge kursen "Introduktion till läraryrket" riktad till outbildade lärare som är verksamma i grundskolan. Monica Liljeström, som är en av kurslärarna, svarar på några frågor.

Vad är det för typ av kurs?

Det är en introduktionskurs på 7,5 hp, som går helt på distans och i halvfart, riktad till outbildade lärare som är verksamma i grundskolan. I första omgången riktas den till outbildade lärare i västerbottensregionen. Tanken är att innehållet, som handlar om läraruppdraget i nutida, historiskt, juridiskt och praktiskt perspektiv liksom grundläggande färdigheter i akademiskt skrivande, ska synka med utbildning i motsvarande inledningskurs inom lärarprogrammet för att göra det möjligt att ansöka om validering om deltagarna inspireras att utbilda sig till lärare.

Vilka går kursen?

Kursen riktar sig till obehöriga grundskollärare, men nu i första omgången varierar deltagandet mellan obehöriga lärare i förskola, fritidshem och grundskola.

Var det lätt att få deltagare?

Det här verkar vara ett efterfrågat initiativ som väckt stort intresse i regionen. Dock verkar det ha varit svårt att frigöra outbildad personal för deltagande i utbildningen, men det kan ju ha att göra med covid-19-situationen och det faktum att dessa outbildade lärare anställts på grund av att deras arbetsinsats behövs.

Vad är det roligaste med kursen?

Att flera av uppgifterna examineras muntligt och synkront genom zoom-seminarier, att deltagarna har erfarenheter och tillgång till en pedagogisk praktik att reflektera över när de bearbetar innehållet i kursen.

Vilka är de största utmaningarna?

Att skapa ett upplägg som gör att deltagarna har möjlighet att genomföra modulen trots att de arbetar parallellt. Att kursen går helt på distans, vilket innebär att vi fått lov att skapa digitala former för möte mellan studenter och mellan studenter och lärare. Att lyckas utmana den vardagsuppfattning som dessa deltagare (där flera har mångårig undervisningserfarenhet) om undervisning och lärande på ett sätt där de upplever att utbildningen berikar dem. 

Senast uppdaterad: 2023-02-16