Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Gender and role models in the education of medical doctors: a qualitative exploration of gendered ways of thinking

International Journal of Medical Education

Vad handlar artikeln om?

Artikeln handlar om förebilder i läkaryrket. Det har tidigare konstaterats att yrkesmässiga förebilder är avgörande när läkare fostras in i sin läkarroll. Det som inte tidigare undersökts är om förebilder är ”könade”, dvs om det finns mönster som talar för att vissa läkare blir förebilder och andra inte beroende på kön. Jag intervjuade 60 personer, både seniora läkare och studenter där vi diskuterade deras förebilder. Ett klart framträdande mönster var att män nästan uteslutande har män som förebilder, medan kvinnor har både män och kvinnor som förebilder. Dessutom visar analysen att männen är mer ”beundrade”.

Varför har du undersökt detta?

Frågan om förebilders betydelse har funnits med mig länge. Jag tror att det är ett bra sätt att undersöka vad det är en person uppskattar och högaktar, och därmed säger det också något om strukturer i olika miljöer och i samhället i stort. Mönstret med män som väljer män som förebilder blev tydligt i alla intervjuer, så jag beslutade mig för att skriva en artikel om det.

Ingår det i en större undersökning?

Ja på sätt och vis. Jag håller på med ett projekt som undersöker övergången mellan utbildning och arbete med fokus på reflektion.

Vad innebär resultaten?

Att förebilder är ”könade” är problematiskt på en massa sätt, till exempel för kvinnors möjligheter i yrkeslivet i stort, men också för den nya generationen manliga läkare som faktiskt missar hälften av alla möjliga förebilder att lära sig från. Att synliggöra det här mönstret, som naturligtvis oftast sker omedvetet, är nog viktigt i diskussioner med både studenter och färdiga läkare.   

Vad är din egen kommentar?

Jag tycker det blev en liten elegant artikel.

Läs mer om artikeln i DiVA.