Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Ämnesövergripande undervisning i samhällsorienterande ämnen i svensk grundskola – vad säger lärarna?

Acta Didactica Norden

Vad handlar artikeln om?

I den beskrivs och analyseras möjligheter och utmaningar som lärare i årskurs 4–6 ser med ämnesövergripande undervisning i SO-ämnena (geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap).

Varför har du undersökt detta?

Det är en del av ett projekt som handlar om ämnesintegrering i SO i främst årskurs 5 och 6 i svensk grundskola. Det är intressant att låta lärare som undervisar i SO-ämnena komma till tals angående hur de ser på ämnesövergripande undervisning, utifrån att läroplanen uppmuntrar både sådan undervisning samt undervisning i varje enskilt SO-ämne, men att det enligt tidigare forskning inte är så vanligt med ämnesövergripande undervisning. 

Hur har undersökningen/datainsamlingen gått till?

Genom djupintervjuer med sex lärare i årskurs 4-6.

Vad är det stora dilemmat?

Flera av lärarna vill gärna se SO-ämnena som en helhet – men kunskapskraven för betygsättning i årskurs 6 är skrivna i varje enskilt ämne vilket gör att flera lärare upplever att det är enklare att undervisa i varje ämne för sig. Detta kan medföra att SO-ämnenas gemensamma kärna (som lärarna anser att det är viktigt för eleverna att få ta del av) kanske inte alltid kommer fram så tydligt i undervisningen. 

Har du förslag på hur man kommer tillrätta med det?

Att diskussionen fortsätter, både i undervisningspraktiken och i forskning - om hur god undervisning och bedömning kan förenas.

Vad var särskilt intressant i artikelarbetet?

Att ta del av lärarnas tankar om vad de ser som gemensamt för SO-ämnena. 

Läs hela artikeln.

Läs mer om projektet "Ämnesintegrerad undervisning och bedömning i SO i årskurs 5 och 6".