"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ämnesintegrerad undervisning och bedömning i SO i årskurs 5 och 6

Forskningsprojekt Läroplanens (Lgr 11:s) kursplaner och kunskapskrav är skrivna för varje SO-ämne och betygsättning sker ämnesvis i årskurs 6. Samtidigt uppmuntrar läroplanen ämnesintegrerad undervisning.

Syftet med projektet är att undersöka och problematisera ämnesintegrerad undervisning och bedömning i SO-ämnena i årskurs 4-6 i svensk grundskola.

Projektansvarig

Tord Göran Olovsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 90

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-02-06 2021-06-30

Finansiering

Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att undersöka och problematisera ämnesintegrerad undervisning och bedömning i SO-ämnena i årskurs 4-6 i svensk grundskola. Detta är intressant utifrån att läroplanens (Lgr 11:s) kursplaner och kunskapskrav är skrivna för varje SO-ämne, och att betyg sätts i årskurs 6 - samtidigt som läroplanen uppmuntrar ämnesintegrerad undervisning. I projektet följs och undersöks några klasser i årskurs 5 och 6, när de genomför temaarbeten i SO. Samarbete sker mellan lärare och forskare, och lärdomar som dras i ett tema tas med till nästa, i syfte att utveckla undervisning och bedömning. Datainsamlingen sker främst via klassrumsobservationer, intervjuer med elever och lärare samt elevers skriftliga reflektioner. Förutom detta sker en enkätundersökning, besvarad av rektorer, som undersöker förekomsten av ämnesintegrerad undervisning och hur betygsättning sker i svensk grundskola i SO, samt att ett antal lärare intervjuas om sin syn på ämnesintegrerad undervisning och bedömning i SO.

Projektet ingår i UmSOD - Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik. Läs mer: https://www.umu.se/forskning/grupper/umsod/

Senast uppdaterad: 2020-05-20