Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samverkan för bästa skola

Hur kan man beskriva samverkansprojektet?

Projektet genomförs på uppdrag av regeringen och syftar till att stödja skolor med låga kunskapsresultat eller skolor med hög andel elever som inte fullföljer sina studier. Samverkan inom detta projekt handlar om att stötta lärares gemensamma utvecklingsarbete på den aktuella skolan, med andra ord att stödja kollegialt lärande. 

På vilket sätt är Pedagogiska institutionen inblandad?

Vi träffar skolans förstelärare och diskuterar en fråga som de finner angelägen, t ex lärares ledarskap. Förstelärarna har i sin tur seminarier med var sin lärargrupp om ca 10 pedagoger. Jag, Gunnar Lindström, brukar ge förslag på artiklar, filmer och frågor som de kan behandla på dessa seminarier. Efteråt skickar de sina slutsatser/lärdomar och jag sammanställer dessa i ett dokument där jag kopplar deras reflektioner till aktuell forskning och läroplanen. Dokumentet kommer att ligga till grund för en gemensam pedagogisk grundsyn som skolan ser som ett av syftena med projektet. Projektet handlar också om att utveckla kollegial handledning, det vill säga att en lärare besöker en kollegas lektion och sedan leder ett samtal med sin kollega. Här har jag i början av projektet introducerat ett handledningskoncept för alla skolans lärare som behandlar såväl linnehålls- som samtalsmetodiska frågor. Slutsatser från handledningssamtalen skickas till mig och jag lägger in dessa i det dokument som nämnts ovan. 

Är ni fler medarbetare från institutionen som arbetar i projektet?

Gunilla Näsström och Eva Leffler är knutna till var sin låg- och mellanstadieskola medan jag jobbar med lärarna på en högstadieskola.

Finns det svårigheter eller utmaningar med uppgiften?

Vi har alla tre varit engagerade i liknande Samverkan-för-bästa-skola-projekt men då har vi kunnat vara fysiskt närvarande vid seminarier och handledningar. Nu måste allt ske på distans och det är en utmaning.

Vad är det roligaste med uppgiften?

Roligast är när lärarna själva tycker att seminarier och kollegial handledning är intressant och lärorikt.

Hur länge pågår den här samverkan?

Nuvarande projekt beräknas pågå till och med vårterminen 2021, eventuellt förlängs det ytterligare en termin.

Läs mer om projektet: https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/samverkan-for-basta-skola

Kontakt

Oscar Rantatalo
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 64
Torbjörn Lindmark
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 10