Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Torbjörn Lindmark

Torbjörn Lindmark

Jag är utnämnd till excellent lärare och arbetar som pedagogisk ledare för kurser inom lärarutbildningen. Mitt forskningsintresse ligger inom samhällskunskapsdidaktik och läroplansteori.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Sedan 2002 har jag arbetat vid Umeå universitet både som adjunkt, doktorand och lektor. 2013 la jag fram min avhandling i pedaogik som har titeln; Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner. Jag har en bakgrund som legitimerad lärare för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet i ämnena; samhällskunskap, historia, geografi, religion samt pedagogik. Skolan håller jag fortarande kontinuerlig kontakt med inte minst genom olika samrådsmöten samt de VFU besök (lektionsbesök och trepartssamtal) som jag gör med olika lärarstudenter.

Idag jobbar jag som universitetslektor på pedaogogiska instutionen vid Umeå universitet. Jag är utnämnd till excellent lärare och arbetar som pedagogisk ledare för kurser inom lärarutbildning. För tillfället har jag ett uppehåll som pedaogisk ledare för att vikariera som studierektor under år 2020. Mina undersvisningsuppdrag den senaste tiden har legat inom samhällskunskapsdidaktik för samhällskunskapslärare samt kompletterande pedagogisk utbildning för magisterstudenter och forskarutbildade som avser att erhålla en lärarexamen.  Under 2019 var jag också anställd av UKÄ för att granska samhällskunskapslärarutbildningar på olika universitet och högskolor i Sverige. I min forskning så är jag involverad i ett VR finansierat forskningsprojekt kring kontroversiella frågor i SO undervisningen på högstadiet och i ett utvecklingsprojekt kring digital teknik som stöd för kommunikation och lärande under VFU samt i ett ULF projekt kring medborgarbildning för yrkesprogram på Örnsköldsviks gymnasium. 

Mina forsknings- och undervisningintressen ligger inom samhällskunskapsdidaktik och läroplansteori, där jag bland annat är intresserad av statens styrning av skolan samt praxisnära forskning kring undervisningsinnehåll och undervisningsmetoder inom SO ämnen på högstadiet och inom samhällskunskap på gymnasiet. Under ett antal år kommer jag tillsammans med några forskarkollegor att studera hur kontroversiella samhällsfrågor behandlas i de olika SO- ämnena på högstadiet. Vi kommer både att studera lärarnas avsikter med sin undervisning men även  undersöka hur elever upplever denna undervisning. Jag är också väldigt intresserad den verksamhetsförlagda utbildningen i lärarutbildningen och tillsammans med en kollega ska vi  med hjälp av digital teknik försöka skapa en ny modell för handledning under studenternas VFU. Jag är också involverad i ett nystartat ULF projekt med yrkesprogrammen på Örnsöldsviks gymnasium för att tillsammans med elevernas lärare utveckla deras medborgarbildning i ämnena; naturkunskap, religon, historia och samhällskunskap

Jag ingår även i Lärarhögskolans styrelse vars syfte är att påverka lärarutbildningen vid Umeå universitet i dess helhet. Detta ser jag som ett viktigt uppdrag inte minst eftersom jag tidigare tillhört ämneslärarrådet (som varit ett beredande och rådgivande organ för Lärarhögskolan vad gäller ämneslärarprogrammet samt KPU programmet) samt att jag också sedan ett antal år arbetar som pedagogisk ledare för lärarutbildningarna vid den pedagogiska institutionen.  

2018
NU2018 - Det akademiska lärarskapet: Abstrakt
Holmgren, Tomas; Lindmark, Torbjörn
2013
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 108
Lindmark, Torbjörn
Publicerad: 15 mar, 2019