"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Torbjörn Lindmark

Jag arbetar som studierektor för kurser inom lärarutbildningen och polisutbildningen. Mitt forskningsintresse ligger inom samhällskunskapsdidaktik.

Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen Roll: Studierektor
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Sedan 2002 har jag arbetat vid Umeå universitet både som adjunkt, doktorand och lektor. 2013 la jag fram min avhandling i pedagogik som har titeln; Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner. Jag har en bakgrund som legitimerad lärare för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet i ämnena; samhällskunskap, historia, geografi, religion samt pedagogik. Skolan håller jag fortarande kontinuerlig kontakt med inte minst genom olika samrådsmöten samt de VFU besök (lektionsbesök och trepartssamtal) som jag gör med olika lärarstudenter.

Idag jobbar jag som universitetslektor på pedaogogiska instutionen vid Umeå universitet. Jag är utnämnd till excellent lärare och har arbetat som pedagogisk ledare till 2020 för kurser inom lärarutbildning. Sedan 2020 arbetar jag som studierektor för kurser inom lärarutbildningen och polisutbildningen. Mina undersvisningsuppdrag de senaste åren har legat inom samhällskunskapsdidaktik för samhällskunskapslärare samt kompletterande pedagogisk utbildning för magisterstudenter och forskarutbildade som avser att erhålla en lärarexamen.  Under 2019 var jag också anställd av UKÄ för att granska samhällskunskapslärarutbildningar på olika universitet och högskolor i Sverige. I min forskning så är jag involverad i ett VR finansierat forskningsprojekt kring kontroversiella frågor i SO undervisningen på högstadiet  samt i ett ULF projekt kring medborgarbildning för yrkesprogram på Örnsköldsviks gymnasium. 

Mina forsknings- och undervisningintressen ligger inom samhällskunskapsdidaktik och läroplansteori, där jag bland annat är intresserad av statens styrning av skolan samt praxisnära forskning kring undervisningsinnehåll och undervisningsmetoder inom SO ämnen på högstadiet och inom samhällskunskap på gymnasiet. Under ett antal år kommer jag tillsammans med några forskarkollegor att studera hur kontroversiella samhällsfrågor behandlas i de olika SO- ämnena på högstadiet. Vi kommer både att studera lärarnas avsikter med sin undervisning men även  undersöka hur elever upplever denna undervisning. Jag är också involverad i ett nystartat ULF projekt med yrkesprogrammen på Örnsöldsviks gymnasium för att tillsammans med elevernas lärare utveckla deras medborgarbildning i ämnena; naturkunskap, religon, historia och samhällskunskap

Jag ingår även i Lärarhögskolans styrelse vars syfte är att påverka lärarutbildningen vid Umeå universitet i dess helhet. Detta ser jag som ett viktigt uppdrag inte minst eftersom jag tidigare tillhört ämneslärarrådet (som varit ett beredande och rådgivande organ för Lärarhögskolan vad gäller ämneslärarprogrammet samt KPU programmet) samt att jag också under ett antal år arbetat som pedagogisk ledare för lärarutbildningarna vid den pedagogiska institutionen.  

Undervisning idag och för framtiden: medborgarbildning på gymnasieskolans yrkesprogram, Umeå: Umeå universitet 2023 : 13-24
Knekta, Eva; Ledman, Kristina; Kärnebro, Katarina; et al.
Undervisning idag och för framtiden: Medborgarbildning på gymnasieskolans yrkesprogram, Umeå: Umeå universitet 2023 : 53-61
Kärnebro, Katarina; Ledman, Kristina; Lindmark, Torbjörn; et al.
Undervisning idag och för framtiden: medborgarbildning på gymnasieskolans yrkesprogram, Umeå: Umeå universitet 2023 : 63-65
Ledman, Kristina; Knekta, Eva; Kärnebro, Katarina; et al.
Undervisning idag och för framtiden: medborgarbildning på gymnasieskolans yrkesprogram, Umeå: Umeå universitet 2023 : 1-11
Ottander, Christina; Knekta, Eva; Kärnebro, Katarina; et al.
NU2018 - Det akademiska lärarskapet: Abstrakt
Holmgren, Tomas; Lindmark, Torbjörn
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 108
Lindmark, Torbjörn

Jag undervisar framförallt på kurser inom samhällskunskap både vad gäller samhällskunskapsdidaktik och VFU!

Publicerad: 15 mar, 2019