"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Ahmad Hussein

Ahmad Hussein

Arbetar med Internationaliseringsfrågor samt utreder tidigare utbildningsuppdrag vid Lärarhögskolan för att se över nya förbättrade möjligheter för vidare utveckling. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Administratör vid Institutionen för psykologi
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14 Umeå universitet, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Mitt namn är Ahmad Hussein, doktorsexamen i ekonomisk historia, Magisterexamen i kuturgeografi, fd projektledare för lärarutbildningen "Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare". Numera jobbar jag som internationaliseringsansvarig vid kansliet för lärarutbildning, Lärarhögskolan/Umeå universitet.

Inom kansliet jobbade jag tidigare som projektsamordnare i projeket "Fler vägar in i läraryrket" och även inom teamet som utvecklar masterkurs inom projektet "ArcticFive Education". Tidigare och vid Lärarhögskolan har jag även jobbat  som projektledare för projeketet "Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare", och med kurs- och forskningsfrågor på avancerad nivå. Universitetslektor i ämnet "ekonomisk historia" vid insitutionen för Ekonomisk historia samt varit kursansvarig och lärare i två arabiska språkkurser vid institutionen för Språkstudier, båda vid Umeå universitet.

Västerbottenskuriren, Umeå: Västerbottenskurirens Aktiebolag 2012, (2012-04-13)
Hussein, Ahmad
Umeå studies in economic history
Hussein, Ahmad
Västerbottenskuriren, Umeå: Stiftelsen VK-Press 2011, (2011-12-17)
Hussein, Ahmad
Occasional Papers in Economic History, 17
Hussein, Ahmad
Publicerad: 12 nov, 2018
Publicerad: 04 okt, 2018