"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Aicha Kriaa

Excellence by Choice postdoc i Björn Schröders och Ulrika Westerlinds grupper. Hennes forskning syftar till att bättre förstå slemfunktionen vid tarminflammation.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som stipendiat till Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Björn Schröder
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Aicha är mikrobiolog med bakgrund inom biokemi. Hon har en doktorsexamen i biologi från University of Sfax-Tunisia och University of Paris-Saclay-France.

Hennes doktorandprojekt syftade till att undersöka bidraget från särskilda luminala proteaser från tarmmikrobiomet till den övergripande proteolytiska aktiviteten i tarmen och deras roll i tarmhomeostas.

Under sin avhandling bidrog Aicha till att identifiera viktiga proteolytiska tarmmikrober och fastställa artspecifika förekomstmönster mellan friska och IBS-patienter. Viktiga resultat inkluderade en översikt av den proteolytiska repertoaren över olika tarmarter, den biokemiska karakteriseringen av utvalda tarmserinmikrobiella proteaser och in vivo-validering av effekterna.

Efter sin doktorsexamen bytte Aicha till vetenskaplig projektledning och arbetade med två europeiska samordningsstödåtgärder, Human Microbiome Action och Microbiome Support, som täcker mikrobiomet i en mycket bred bemärkelse.

Hennes nuvarande 'Excellence of Choice' postdoktorala forskning är i UCMR PIs Björn Schröder lab och Ulrika Westerlind lab och handlar om att bättre förstå det nära förhållandet mellan värd- och tarmmikrober. I denna forskning kommer Aicha att undersöka hur tarmbakterier kan bryta ner tarmslemhinnan. Hon kommer specifikt att fokusera på det skyddande slemlagret, som är känt för att vara defekt vid IBS.

Forskargrupper

Gruppmedlem