"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Pixabay.com

Ulrika Westerlind lab

Forskargrupp Vi forskar om molekylära verktyg för att kartlägga bakteriers interaktioner med värdmucinen O-glykom.

Mucinglykoproteiner tillhör en klass av högt glykosylerade proteiner och täcker epitelytorna med membranbundna och utsöndrade proteiner. Dessa proteiner är huvudkomponenter i den slemskyddande barriären, vilken som en del av det medfödda immunsystemet, ständigt känner av och rensar invaderande patogener från värdens epitelmiljö. Samtidigt har bakterier och virus utvecklats tillsammans med den mänskliga värden och utvecklat strategier för att använda mucinkolhydratliganderna för att främja virulensfaktorer, till exempel genom vidhäftning till värdcellens yta. Bakterier utsöndrar också glykosidaser för att ta bort mono- eller oligosackarider från mucinerna och använda dessa sackarider som en energikälla eller som byggstenar för att bilda biofilmer för att undvika upptäckt av immunsystemet.

Partiell nedbrytning av mucinoligosackariderna främjar ytterligare proteolytisk nedbrytning av mucinerna och den slemskyddande barriären. Vid gastrointestinala och kroniska luftvägssjukdomar svarar immunsystemet på yttre påverkan av epitelvävnaderna (orsakade av invaderande patogener), vilket istället för skydd också kan resultera i inflammation och en miljö där bakterier frodas och växer. Genom syntes av en bredd av kolhydrater och multivalenta mucin tandemrepeterande glykopeptidbibliotek, strävar vi efter att få förståelse för de molekylära mekanismerna bakom interaktionerna mellan muciner och mikrobiomet. De syntetiska mucinglykopeptiderna immobiliseras på mikroarrayytor för att studera bakteriers adhesiva bindning och för att kartlägga substratspecificiteten för utsöndrade bakterieglykosidaser och -mucinaser. Våra syntetiska glykopeptider används vidare som modellmolekyler i masspektrometribaserade fragmenteringsstudier för att förbättra glykankarakteriseringen i glykoproteomiska processer.

Forskningsledare

Ulrika Westerlind
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 15

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen, Umeå centrum för mikrobiell forskning (UCMR)

Forskningsområde

Infektionsbiologi, Kemi
Senast uppdaterad: 2024-02-08