"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-19

Studerar hur tarmmikrober försvagar ens tarms skyddande sköld

Jag visste att jag ville ta ett steg framåt i mitt liv och jag behövde något mer utmanande

Vilken är din akademiska bakgrund?

– Jag har en masterrexamen i molekylär- och cellbiologi från University of Sfax i Tunisien. Efter att alltid ha velat ägna mig åt forskning, fortsatte jag mina studier med en doktorsexamen i biologi vid universitetet i Sfax och universitetet i Paris-Saclay i Frankrike. 2021 ville jag öppna upp mina horisonter och bredda mig, så jag började arbeta med vetenskaplig projektledning i två europeiska samordningsstödåtgärder, Human Microbiome Action och Microbiome Support, som båda koordineras av Frankrikes nationella forskningsinstitut för jordbruk, livsmedel och miljö i strävan efter att öka medvetenheten om vikten av mikrobiomet i en mycket vid mening.”

Hur var det att inleda din forskarkarriär i Frankrike?

– När jag började på INRAE som doktorand var jag angelägen om att ge mig ut på nya marker och träffa nya människor. Hela upplevelsen var en riktig ögonöppnare, förde mig i kontakt med forskare från olika bakgrunder och fick mig att inse vikten av nätverkande och "politik" på området."

– Det jag uppskattade mest med att arbeta som vetenskaplig projektledare var den nära kopplingen till vetenskapen och chansen att lära sig hur man översätter denna vetenskap till ekonomiska föreställningar så att den kan vara användbar för samhället.

Hur hamnade du i Norra Sverige och på Umeå universitet?

– Första gången jag såg utlysningen för programmet Excellence by Choice på LinkedIn blev jag fascinerad och drogs till konceptet. Tanken att vi fick möjligheten att utforma ett projekt, oavsett om vi faktiskt skulle hålla fast vid det eller inte, var utmanande. Jag visste att jag ville ta ett steg framåt i mitt liv och jag behövde något mer utmanande, det var därför jag valde Umeå universitet.

Vad handlar din forskning om?

– Min nuvarande forskning syftar till att få nya insikter om tarmmikrobers roll i nedbrytningen av slemhinnan. Projektet hör till Björn Schröder lab och Ulrika Westerlind lab, som båda delar särskild kompetens inom analys av slemnedbrytning. Vi kommer att använda en kombination av djur- och mänskliga prover, såväl som in vitro-experiment. Vårt mål är att bättre förstå mucinnedbrytande bakteriers roll i tarminflammation och så småningom använda denna kunskap för att utveckla nya sätt att förebygga och/eller behandla sjukdom.

Vad är utmanande respektive givande med att vara forskare?

– För mig är en av de största utmaningarna med att vara forskare att acceptera misslyckande. Ibland går saker inte som planerat, hur självsäkra och skickliga vi än är. Efter ett par ganska spektakulära misslyckanden insåg jag att det alltid fanns en läxa att lära. Jag lärde mig att inte vara rädd för att misslyckas och inte fokusera på resultatet i sig, utan snarare på processen, som för mig är den mest givande och värdefulla delen.

Var ser du dig själv om fem år?

– Jag har gått vidare i min karriär som forskare.

Vad är ditt första intryck av Sverige, Umeå och Umeå universitet?

– Mysigt och lugnt. Det är en plats där alla kan känna sig välkomna och bekväma. Jag var imponerad av Umeås internationella prägel från det ögonblick jag satte min fot här. Jag antar att ingen skulle känna sig malplacerad i Umeå.

Korta fakta om Aicha:

Kommer från: Tunisien
Jag med tre ord: nyfiken, organiserad, tålmodig
Tunisien med några ord: revolution, frihet, gemytlighet, massor av minnen
Spännande med mitt projekt: en bättre förståelse av slemfunktion vid tarminflammation kan bana väg för bättre behandlingar i framtiden
Intressen: måla, skissa, läsa, promenera i stan, resa
Favoritbok: Grit av Angela Duckworth
Dold talang: Bra på att laga mat
Saknar hemifrån: Massor av saker; min familj helt klart, mat (ingenting slår min mammas matlagning), sommarnätter, jasmindoften och mycket mer
Det första svenska ordet jag lärde mig: Fika!!!
Ville bli när jag var barn: Apotekare

För mer information, kontakta gärna:

Aicha Kriaa
Stipendiat
E-post
E-post