"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anders Garpebring

Docent i medicinsk strålningsfysik med förenad anställning som MR-fysiker. Min forskning är inriktad mot imaging med fokus på kvantitativ MR, AI och tillämpningar inom strålbehandling.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för diagnostik och intervention Enhet: Medicinsk teknik och Radiofysik
Plats
10C, plan 0, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Docent i medicinsk strålningsfysik med förenad anställning som MR-fysiker på Norrlands Universitetssjukhus. Forskar inom kvantitativ bildtagning, främst magnetresonanstomografi (MRT) och dess tillämpningar inom strålbehandling. 

Medicinska 3D bildtekniker som datortomografi (DT), MRT och positronemissionstomografi (PET) är i dag oumbärliga verktyg inom cancer-vården och helt avgörande för modern strålterapi. Hela vägen från diagnos, till planering av strålbehandling till uppföljning används bilder för att ge detaljerad och högupplöst information om tumören och dess omgivande vävnad. Desto mer detaljerad information man har desto bättre går det att rikta stråldosen där den gör mest nytta och på så sätt maximera möjligheten till bot samtidigt som man minskar biverkningarna. Det finns en stor potential till förbättring här genom att man använder MRT och PET teknik för att kvantitativt mäta egenskaper i tumörer och få 3D-bilder av exempelvis blodflöde, cellfördelning och metabolism som sedan kan användas till att anpassa stråldosen efter tumörbiologin.

MRT är en mångsidig teknik som kan göras känslig för många olika egenskaper i vävnad, exempelvis; celltäthet, cellorientering och cellstorlek, blodflöde, syresättning i blod, temperatur och pH-värde bara för att nämna några egenskaper som kan vara av intresse. Samtidigt som det finns stora möjligheter finns det också stora utmaningar i att mäta dessa egenskaper. Det är alltid en avvägning mellan hur snabbt informationen går att få och hur god precisionen blir på grund av brus. Utöver detta existerar ofta många oönskade faktorer som kan påverka noggrannheten i mätningarna. Av dessa anledningar är jag i min forskning intresserad av hur man på ett effektivt sätt kan estimera kvantitativa egenskaper från begränsade och brusiga data. Centralt i denna forskning är också att osäkerheterna i resultaten är minst lika viktiga som själva mätvärdena då dessa avgör i vilken utsträckning man i praktiken kan förlita sig på en viss uppmätt egenskap. För att närma sig målet att kunna erbjuda noggranna mätningar med kända osäkerheter i form av högupplösta bilder av relevanta egenskaper använder vi oss av en resurs som till skillnad från de flesta ökar varje år; nämligen beräkningskraft.

Den otroliga utvecklingen av datorer som skett på senare tid gör det möjligt att tillämpa avancerade statistiska modeller och artificiell intelligens för att pusha gränsen vad som är möjligt att göra med kvantitativ MRT. Förhoppningen är att vår forskning i framtiden därigenom kommer kunna leda till mer individanpassad strålbehandling som innebär en bättre prognos för patienter som behandlas för cancer.   

Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism
Björnfot, Cecilia; Eklund, Anders; Larsson, Jenny; et al.
Magnetic Resonance in Medicine, John Wiley & Sons 2023, Vol. 90, (6) : 2557-2571
Hellström, Max; Löfstedt, Tommy; Garpebring, Anders
Zeitschrift für Medizinische Physik
Simkó, Attila; Bylund, Mikael; Jönsson, Gustav; et al.
Medical imaging with deep learning 2023, ML Research Press 2023 : 95-106
Simkó, Attila; Garpebring, Anders; Jonsson, Joakim; et al.
BMC Medical Imaging, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Simkó, Attila; Ruiter, Simone; Löfstedt, Tommy; et al.
Proceedings of the 5th international conference on medical imaging with deep learning, ML Research Press 2022 : 1125-1138
Simkó, Attila; Löfstedt, Tommy; Garpebring, Anders; et al.
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, Sage Publications 2021, Vol. 41, (10) : 2769-2777
Björnfot, Cecilia; Garpebring, Anders; Qvarlander, Sara; et al.
Proceedings of the Fourth Conference on Medical Imaging with Deep Learning, PMLR, Lübeck University; Hamburg University of Technology 2021 : 713-727
Simkó, Attila; Löfstedt, Tommy; Garpebring, Anders; et al.
Frontiers in Signal Processing, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 1
Wang, Jianfeng; Garpebring, Anders; Brynolfsson, Patrik; et al.
Physics and Imaging in Radiation Oncology, Elsevier 2020, Vol. 13 : 21-27
Adjeiwaah, Mary; Garpebring, Anders; Nyholm, Tufve
Physics in Medicine and Biology, Institute of Physics (IOP) 2020, Vol. 65, (22)
Löfstedt, Tommy; Hellström, Max; Bylund, Mikael; et al.
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, Elsevier 2019, Vol. 103, (4) : 994-1003
Adjeiwaah, Mary; Bylund, Mikael; Lundman, Josef A.; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2019, Vol. 14, (2)
Löfstedt, Tommy; Brynolfsson, Patrik; Nyholm, Tufve; et al.
Communications in Statistics: Case Studies, Data Analysis and Applications, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 5, (4) : 415-431
Wang, Jianfeng; Zhou, Zhiyong; Garpebring, Anders; et al.
Medical physics (Lancaster), John Wiley & Sons 2018, Vol. 45, (12) : 5450-5460
Bayisa, Fekadu; Liu, Xijia; Garpebring, Anders; et al.
Radiotherapy and Oncology, Elsevier 2018, Vol. 127 : S279-S280
Brynolfsson, Patrik; Löfstedt, Tommy; Asklund, Thomas; et al.
Radiotherapy and Oncology, Elsevier 2018, Vol. 127 : S283-S283
Bylund, Mikael; Jonsson, Joakim; Lundman, Josef; et al.
Radiotherapy and Oncology, Elsevier 2018, Vol. 127 : S339-S339
Garpebring, Anders
Physics in Medicine and Biology, Institute of Physics and Engineering in Medicine 2018, Vol. 63, (19) : 9-15
Garpebring, Anders; Brynolfsson, Patrik; Kuess, Peter; et al.
Magnetic Resonance in Medicine, John Wiley & Sons 2018, Vol. 79, (1) : 561-567
Garpebring, Anders; Tommy, Löfstedt
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2017, Vol. 7
Brynolfsson, Patrik; Nilsson, David; Torheim, Turid; et al.
Physics and Imaging in Radiation Oncology, Elsevier 2017, Vol. 1 : 41-45
Lundman, Josef Axel; Bylund, Mikael; Garpebring, Anders; et al.
Wang, Jianfeng; Zhou, Zhiyong; Garpebring, Anders; et al.
Magnetic Resonance Imaging, Elsevier 2017, Vol. 37 : 16-20
Wermer, Marieke J. H.; van Walderveen, Marianne A. A.; Garpebring, Anders; et al.
Magnetic Resonance in Medicine, Vol. 78 : 1373-1382
Wezel, Joep; Boer, Vincent O.; van der Velden, Tijl A.; et al.
Magnetic Resonance in Medicine, John Wiley & Sons 2017, Vol. 78, (1) : 165-171
Wezel, Joep; Garpebring, Anders; Webb, Andrew G.; et al.
Proceedings of the 8th International Workshop on Spatio-Temporal Modelling : 217-217
Wang, Jianfeng; Garpebring, Anders; Brynolfsson, Patrik; et al.
Magnetic Resonance in Medicine, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 74, (4) : 1156-1164
Brynolfsson, Patrik; Yu, Jun; Wirestam, Ronnie; et al.
Journal of Nuclear Medicine Technology, Vol. 43, (1) : 53-60
Häggström, Ida; Axelsson, Jan; Schmidtlein, Ross; et al.
Medical physics (Lancaster), Vol. 41, (10) : 101903-
Brynolfsson, Patrik; Nilsson, David; Henriksson, Roger; et al.
Medical physics (Lancaster), Vol. 41, (8) : 474-480
Johansson, Adam; Garpebring, Anders; Asklund, Thomas; et al.
Magnetic Resonance in Medicine, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 69, (4) : 992-1002
Garpebring, Anders; Brynolfsson, Patrik; Yu, Jun; et al.
ISMRM 20th Annual Meeting & Exhibition, 5-11 May 2012, Melbourne, Australia
Garpebring, Anders; Brynolfsson, Patrik; Yu, Jun; et al.
IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, Anaheim: IEEE conference proceedings 2012 : 3101-3107
Häggström, Ida; Larsson, Anne; Axelsson, Jan; et al.
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, Vol. 82, (5) : 1612-1618
Jonsson, Joakim H; Garpebring, Anders; Karlsson, Magnus G; et al.
Umeå University medical dissertations, 1457
Garpebring, Anders
Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, Springer 2011, Vol. 24, (4) : 233-245
Garpebring, Anders; Wirestam, Ronnie; Yu, Jun; et al.
Magnetic Resonance in Medicine, Wiley 2011, Vol. 65, (6) : 1670-1679
Garpebring, Anders; Wirestam, Ronnie; Östlund, Nils; et al.
Radiation Oncology, Vol. 6, (1) : 73-
Jonsson, Joakim H; Brynolfsson, Patrik; Garpebring, Anders; et al.
Neuro-Oncology, Vol 12, Supplement 3, 2010
Asklund, Thomas; Nyholm, Tufve; Garpebring, Anders; et al.
IEEE Transactions on Medical Imaging, Vol. 28, (9) : 1375-1383
Garpebring, Anders; Östlund, Nils; Karlsson, Mikael
Adjeiwaah, Mary; Lundman, Josef A.; Garpebring, Anders; et al.
Bayisa, Fekadu L.; Liu, Xijia; Garpebring, Anders; et al.
Frankel, Jennifer; Hansson Mild, Kjell; Olsrud, Johan; et al.
Wang, Jianfeng; Garpebring, Anders; Brynolfsson, Patrik; et al.
Ta bort skräp och störningar i röntgenbilder med AI

Anders Garpebring vill med AI få ut skarpare och tydligare resultat från magnetkamerabilder av cancertumörer.