"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Anders Pettersson

Anders Pettersson

Anders Pettersson är professor emeritus i litteraturvetenskap.

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emeritus till Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Litteraturvetenskap
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Anders Pettersson är professor emeritus i litteraturvetenskap. Hans huvudsakliga forskningsintressen gäller grundläggande litteraturteori, transkulturell litteraturhistoria och betydelseteori. Han är författare till sex monografier och har redigerat eller medredigerat sju artikelsamlingar samt publicerat artiklar i ett stort antal nordiska och internationella vetenskapliga tidskrifter. För närvarande arbetar han på en monografi med den preliminära titeln Ordinary Reading and Literature as an Art.

För ett kort CV, klicka här
För att se Anders Petterssons viktigaste publiceringar, klicka här
 

Neohelicon, Springer 2022, Vol. 49, (1) : 167-181
Pettersson, Anders
Chichester: John Wiley & Sons 2022
World Literature Studies, Slovak academy of Sciences 2022, Vol. 14, (3) : 12-23
Pettersson, Anders
World Literature Studies, Bratislava: 2022, Vol. 14, (3) : 12-23
Pettersson, Anders
Literature: a world history : Volume 1: before 200 CE, Chichester: John Wiley & Sons 2022 : 141-213
Pettersson, Anders
Literature: a world history : Volume 1: before 200 CE, Chichester: John Wiley & Sons 2022 : 1-6
Pettersson, Anders
Literature: a world history : Volume 1: before 200 CE, Chichester: John Wiley & Sons 2022 : 222-228
Pettersson, Anders
Literature: a world history : Volume 1: before 200 CE, Chichester: John Wiley & Sons 2022 : lxiii-lxxx
Pettersson, Anders; Damrosch, David
Literature: a world history : Volume 2: 200 - 1500, Chichester: John Wiley & Sons 2022 : 596-669
Pettersson, Anders; Jarrar, Maher
Comparative literature around the world: global practice, Paris: Honoré Champion 2021 : 95-103
Pettersson, Anders
American Society for Aesthetics Graduate E-Journal, American Society for Aesthetics 2021, Vol. 13, (1) : 23-24
Pettersson, Anders
Lessons from Kafka: philosophical readings of Franz Kafka's works, Praha: Filosofia 2021 : 285-309
Pettersson, Anders
Narrative Factuality: A Handbook, Berlin: Walter de Gruyter 2020 : 601-612
Pettersson, Anders
Postcolonial Text, Open Humanities Press 2018, Vol. 13, (1)
Pettersson, Anders
The aesthetic illusion in literature and the arts, London: Bloomsbury Academic 2017 : 287-300
Pettersson, Anders
Organon F, VYDAVATELSTVO SLOVENSKEJ AKAD VIED VEDA 2017, Vol. 24, (3) : 366-383
Pettersson, Anders
Revista Brasileira de Literatura Comparada, Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, Instituto de Letras 2017, Vol. 18, (30) : 32-39
Pettersson, Anders
FILLM Studies in Languages and Literatures, 7
Pettersson, Anders
Literary Research, International Comparative Literature Association 2017, Vol. 33 : 124-128
Pettersson, Anders
Samlaren: Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur, Svenska Litteratursällskapet 2017, Vol. 138 : 174-179
Pettersson, Anders
EUROPEAN JOURNAL OF PHILOSOPHY, Vol. 24, (3) : 725-729
Pettersson, Anders
Chaos & form: echoes of Beckett in literature & the arts, Prag: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická Fakulta 2016 : 180-201
Pettersson, Anders
European Journal of Philosophy, John Wiley & Sons 2016, Vol. 24 : 725-729
Pettersson, Anders
"Någonstädes mellan sol och söder, mellan nord och natt": Interdisciplinära studier tillägnade professor Torsten Pettersson, Stockholm: Gidlunds förlag 2015 : 243-257
Pettersson, Anders
Organon F, Vydavatelstvo slovenskej akad vied veda 2015, Vol. 22 : 118-132
Pettersson, Anders
True Lies Worldwide: Fictionality in Global Contexts, Berlin and Boston: Walter de Gruyter 2014 : 83-93
Pettersson, Anders
Orientaliska Studier, Artos & Norma bokförlag 2013, (136) : 181-195
Pettersson, Anders
"Det universella och det individuella": festskrift till Eva Haettner Aurelius, Göteborg och Stockholm: Makadam Förlag 2013 : 251-258
Pettersson, Anders
Rocznik Komparatystyczny / Comparative Yearbook, Szczecin: 2013, Vol. 4 : 265-272
Pettersson, Anders
Notre Dame Philosophical Reviews: An Electronic Journal
Pettersson, Anders
Mimesis: Metaphysics, Cognition, Pragmatics, London: College Publications 2012 : 194-219
Pettersson, Anders
Journal of Dutch Literature, Amsterdam: Amsterdam University Press 2012, Vol. 3, (2) : 85-90
Pettersson, Anders
Notre Dame Philosophical Reviews
Pettersson, Anders
Basingstoke och New York: Palgrave Macmillan 2012
Pettersson, Anders
Why literary studies?: raisons d'être of a discipline, Oslo: Novus Forlag 2011 : 29-59
Pettersson, Anders
Old Margins and New Centers / Anciennes marges et nouveaux centres: The European Literary Heritage in an Age of Globalization / L'héritage littéraire européen dans une ère de globalisation, Bruxelles: P.I.E. Peter Lang 2011 : 43-56
Pettersson, Anders; D'haen, Theo
Why literary studies?: raisons d'être of a discipline, Oslo: Novus Forlag 2011 : 11-28
Pettersson, Anders; Olsen, Stein Haugom
Paris: Presses Universitaires de France 2010
Fictionality - Possibility - Reality, Bratislava: Aleph 2010 : 184-200
Pettersson, Anders
Neohelicon, Springer Verlag 2010, Vol. 37, (2) : 433-439
Pettersson, Anders
Diogène, Paris: Presses Universitaires de France 2010, (1/229-230) : 3-5
Pettersson, Anders; Samassékou, Adama
Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, Vol. 130 : 284-289
Pettersson, Anders
Organon F, Bratislava: Slovak Academy of Sciences 2009, Vol. 16, (4) : 615-631
Pettersson, Anders
Litteratur som livskunskap: tvärvetenskapliga perspektiv på personlighetsutvecklande läsning, Borås och Uppsala: Högskolan i Borås; Uppsala universitet 2009 : 27-30
Pettersson, Anders
Nordic Journal of Aesthetics, Vol. 35
Pettersson, Anders
Arcadia (Berlin), Walter de Gruyter 2008, Vol. 43, (1) : 41-48
Pettersson, Anders
Filosofisk tidskrift, Vol. 29, (3) : 34-45
Pettersson, Anders