Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 18 januari 2021)

printicon
Personalbild André Ohlin

André Ohlin

Forskning med fokus på reaktioner som sker vid gränsskiktet mellan vatten och mineraler och polyoxometalater. Se http://moleculargeo.chem.umu.se/ohlin/

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Kemiska institutionen
Plats
KB.C6, Linnaeus väg 10, (rum: B6.27.07) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Se http://moleculargeo.chem.umu.se/ohlin/

En av de viktigaste utmaningarna inom geo- och materialkemi är att knyta samman vår förståelse av molekylära egenskaper på den mikroskopiska skalan med de makroskopiska egenskaperna av fastfasmaterial som mineraler och heterogena katalysatorer. Direkt bulkanalys av ytreaktioner ger genomsnittliga reaktiviter och aktiveringsparametrar som saknar mekanistisk relevans. Det mest uppenbara sättet att få information på den molekylära nivån där varje locus kan studeras är att använda modeller. Dessa kan vara in silico eller in vitro med hjälp av diskreta molekyler, men de måste vara av nanometerskala för att ge en tillförlitlig bild av reaktioner på mineralytor.

Polyoxometalater är en heterogen och spännande grupp av polyanjoniska metalloxidkluster. De har många attraktiva egenskaper, inklusive oxidativ stabilitet och biologisk aktivitet och de liknar små mineralfragment. Av dessa skäl kan vätskefasstudier av denna klass av föreningar lära oss mycket om hur mineral och heterogena katalysatorer reagerar.

2020
Advanced Energy Materials, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2020, Vol. 10, (37)
Furer, Sebastian O.; Milhuisen, Rebecca A.; Kashif, Muhammad K.; et al.
2020
Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP, Royal Society of Chemistry 2020, Vol. 22, (7) : 4043-4050
Ohlin, C. André
2019
Inorganic Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 58 : 106-113
Gumerova, Nadiia I.; Caldera Fraile, Tania; Roller, Alexander; et al.
2019
Chemical Science, Royal Society of Chemistry 2019, Vol. 10, (46) : 10755-10764
Lawrence, Samuel R.; Ohlin, C. André; Cordes, David B.; et al.
2019
European Journal of Inorganic Chemistry, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2019, (35) : 3913-3918
Rambaran, Mark A.; Pascual-Borràs, Magda; Ohlin, C. André
2018
Geochimica et Cosmochimica Acta, Elsevier 2018, Vol. 227 : 64-74
Colla, Christopher A.; Casey, William H.; Ohlin, C. André
2018
Chemistry - A European Journal, John Wiley & Sons 2018, Vol. 24, (19) : 4927-4938
Knighton, Richard C.; Emerson-King, Jack; Rourke, Jonathan P.; et al.
2018
Annual Reports on NMR Spectroscopy, Elsevier 2018 : 187-248
Ohlin, C. André; Casey, William H.
2018
Dalton Transactions, Royal Society of Chemistry 2018, Vol. 47, (38) : 13602-13607
Ohlin, C. André; Pascual-Borràs, Magda
2017
Reactive & functional polymers, Elsevier 2017, Vol. 116 : 101-106
Acharya, Shravan S.; Easton, Christopher D.; McCoy, Thomas M.; et al.
2017
Australian journal of chemistry (Print), Vol. 70, (6) : 751-754
Acharya, Shravan; Winther-Jensen, Bjorn; Spiccia, Leone; et al.
2017
Chemistry - A European Journal, Vol. 23, (2) : 447-455
Hawley, Andrew L.; Ohlin, C. André; Fohlmeister, Lea; et al.
2017
International journal of hydrogen energy, Elsevier 2017, Vol. 42, (2) : 886-894
Ng, Chun Hin; Winther-Jensen, Orawan; Ohlin, C. Andre; et al.
2017
Dalton Transactions, Vol. 46, (7) : 2249-2254
Pilgrim, C. D.; Callahan, J. R.; Colla, C. A.; et al.
2017
Dalton Transactions, Royal Society of Chemistry 2017, Vol. 46, (48) : 16872-16877
Sindlinger, Christian P.; Lawrence, Samuel R.; Acharya, Shravan; et al.
2017
Angewandte Chemie International Edition, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2017, Vol. 56 : 8568-8572
Spillane, Samuel; Sharma, Rupali; Zavras, Athanasios; et al.
2016
Dalton Transactions, Vol. 45, (17) : 7391-7399
Aureliano, Manuel; Ohlin, C. André; Vieira, Michele O.; et al.
2016
Catalysis Science & Technology, Vol. 6, (9) : 3253-3262
Ng, Chun Hin; Ohlin, C. Andre; Qiu, Siyao; et al.
2016
Inorganic Chemistry, Vol. 55, (23) : 12270-12280
Phillips, Brian L.; Ohlin, C. Andre; Vaughn, John; et al.
2016
Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP, Vol. 18, (11) : 8235-8241
Sharma, Rupali; Zhang, Jie; Ohlin, C. André
2015
Organometallics, Vol. 34, (5) : 913-917
Andrew, Rhiann E.; Ferdani, Dominic W.; Ohlin, C. Andre; et al.
2015
ACS Applied Materials and Interfaces, Vol. 7, (30) : 16632-16644
Liu, Yu Ping; Guo, Si-Xuan; Ding, Liang; et al.
2015
Dyes and pigments, Vol. 115 : 96-101
Ng, Chun Hin; Ohlin, C. Andre; Winther-Jensen, Bjorn
2015
Journal of Materials Chemistry A, Vol. 3, (21) : 11358-11366
Ng, Chun Hin; Winther-Jensen, Orawan; Ohlin, C. Andre; et al.
2015
Angewandte Chemie International Edition, Vol. 54, (12) : 3758-3762
Perera, Ishanie Rangeeka; Daeneke, Torben; Makuta, Satoshi; et al.
2015
Dalton Transactions, Vol. 44, (44) : 19068-19071
Sharma, Rupali; Zhang, Jie; Ohlin, C. Andre
2014
Journal of Inorganic Biochemistry, Vol. 137 : 123-130
Aureliano, M.; Ohlin, C. Andre
2014
International journal of hydrogen energy, Vol. 39, (32) : 18230-18234
Ng, Chun Hin; Winther-Jensen, Orawan; Kolodziejczyk, Bartlomiej; et al.
2014
Dalton Transactions, Vol. 43, (39) : 14533-14536
Ohlin, C. Andre; Rustad, James R.; Casey, William H.
2014
Angewandte Chemie International Edition, Vol. 53, (37) : 9788-9791
Pautler, Brent G.; Colla, Christopher A.; Johnson, Rene L.; et al.
2014
Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP, Vol. 16, (24) : 12021-12028
Perera, Ishanie Rangeeka; Gupta, Akhil; Xiang, Wanchun; et al.
2014
Chemical Communications, Vol. 50, (6) : 685-687
Wheatley, James E.; Ohlin, C. Andre; Chaplin, Adrian B.
2013
Dalton Transactions, Vol. 42, (33) : 11770-11777
Aureliano, Manuel; Fraqueza, Gil; Ohlin, C. Andre
2013
Angewandte Chemie International Edition, Vol. 52, (29) : 7464-7467
Johnson, Rene L.; Ohlin, C. Andre; Pellegrini, Kristi; et al.
2013
Dalton Transactions, Vol. 42, (21) : 7529-7533
Son, Jung-Ho; Ohlin, C. Andre; Casey, William H.
2013
Chemistry - A European Journal, Vol. 19, (16) : 5191-5197
Son, Jung-Ho; Ohlin, C. Andre; Johnson, Rene L.; et al.
2013
European Journal of Inorganic Chemistry, (10-11, SI) : 1748-1753
Son, Jung-Ho; Ohlin, C. Andre; Larson, Emma C.; et al.
2013
Polyhedron, Vol. 64, (SI) : 304-307
Stich, Troy A.; Krzystek, J.; Mercado, Brandon Q.; et al.
2012
Dalton Transactions, Vol. 41, (41) : 12749-12758
Fraqueza, Gil; Batista de Carvalho, Luis A. E.; Marques, M. Paula M.; et al.
2012
Journal of Inorganic Biochemistry, Vol. 107, (1) : 82-89
Fraqueza, Gil; Ohlin, C. Andre; Casey, William H.; et al.
2012
Chemistry - An Asian Journal, Vol. 7, (2) : 262-270
Ohlin, C. Andre
2012
Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 78 : 18-27
Panasci, Adele F.; McAlpin, J. Gregory; Ohlin, C. Andre; et al.
2012
Inorganic Chemistry, Vol. 51, (12) : 6731-6738
Panasci, Adele F.; Ohlin, C. Andre; Harley, Stephen J.; et al.
2012
Dalton Transactions, Vol. 41, (41) : 12674-12677
Son, Jung-Ho; Ohlin, C. Andre; Casey, William H.
2011
Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 75, (13) : 3711-3725
Harley, Steven J.; Ohlin, C. Andre; Casey, William H.
2011
Angewandte Chemie International Edition, Vol. 50, (19) : 4467-4469
Harley, Steven J.; Ohlin, C. Andre; Johnson, Rene L.; et al.
2011
ChemPhysChem, Vol. 12, (16) : 2903-2906
Johnson, Rene L.; Harley, Stephen J.; Ohlin, C. Andre; et al.
2011
Chemistry - A European Journal, Vol. 17, (34) : 9359-9367
Johnson, Rene L.; Villa, Eric M.; Ohlin, C. Andre; et al.
2011
Journal of the American Chemical Society, Vol. 133, (39) : 15444-15452
McAlpin, J. Gregory; Stich, Troy A.; Ohlin, C. Andre; et al.