"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

André Ohlin

Forskning med fokus på reaktioner som sker vid gränsskiktet mellan vatten och mineraler och polyoxometalater. Se http://moleculargeo.chem.umu.se/ohlin/

 

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Kemiska institutionen
Plats
KB.C6, Linnaeus väg 10, (rum: B6.27.07) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Se http://moleculargeo.chem.umu.se/ohlin/

En av de viktigaste utmaningarna inom geo- och materialkemi är att knyta samman vår förståelse av molekylära egenskaper på den mikroskopiska skalan med de makroskopiska egenskaperna av fastfasmaterial som mineraler och heterogena katalysatorer. Direkt bulkanalys av ytreaktioner ger genomsnittliga reaktiviter och aktiveringsparametrar som saknar mekanistisk relevans. Det mest uppenbara sättet att få information på den molekylära nivån där varje locus kan studeras är att använda modeller. Dessa kan vara in silico eller in vitro med hjälp av diskreta molekyler, men de måste vara av nanometerskala för att ge en tillförlitlig bild av reaktioner på mineralytor.

Polyoxometalater är en heterogen och spännande grupp av polyanjoniska metalloxidkluster. De har många attraktiva egenskaper, inklusive oxidativ stabilitet och biologisk aktivitet och de liknar små mineralfragment. Av dessa skäl kan vätskefasstudier av denna klass av föreningar lära oss mycket om hur mineral och heterogena katalysatorer reagerar.

The Analyst, Royal Society of Chemistry 2024, Vol. 149, (6) : 1861-1871
Öberg, Rasmus; Sil, Timir Baran; Ohlin, C. André; et al.
Chemical Engineering Journal, Elsevier 2022, Vol. 446, (4)
Essalhi, Mohamed; Ismail, Norafiqah; Tesfalidet, Solomon; et al.
ACS Applied Materials and Interfaces, American Chemical Society (ACS) 2022, Vol. 14, (44) : 49521-49531
Lyons, Trevor; Kekedjian, Chloe; Glaser, Priscilla; et al.
Angewandte Chemie International Edition, John Wiley & Sons 2022, Vol. 61, (19)
Rahman, Tasnim; Petrus, Enric; Segado, Mireia; et al.
ACS Applied Materials and Interfaces, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 13, (23) : 26721-26734
Chaudhary, Himanshu; Iashchishyn, Igor A.; Romanova, Nina V.; et al.
Inorganic Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 60, (17) : 12671-12675
Gumerova, Nadiia I.; Prado-Roller, Alexander; Rambaran, Mark; et al.
Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP, Vol. 23, (17) : 10402-10408
Ohlin, C. André
Dalton Transactions, Royal Society of Chemistry 2021, Vol. 50, (44) : 16030-16038
Rambaran, Mark; Gorzsás, András; Holmboe, Michael; et al.
Advanced Energy Materials, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2020, Vol. 10, (37)
Furer, Sebastian O.; Milhuisen, Rebecca A.; Kashif, Muhammad K.; et al.
Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP, Royal Society of Chemistry 2020, Vol. 22, (7) : 4043-4050
Ohlin, C. André
Inorganic Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 58 : 106-113
Gumerova, Nadiia I.; Caldera Fraile, Tania; Roller, Alexander; et al.
Chemical Science, Royal Society of Chemistry 2019, Vol. 10, (46) : 10755-10764
Lawrence, Samuel R.; Ohlin, C. André; Cordes, David B.; et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2019, (35) : 3913-3918
Rambaran, Mark A.; Pascual-Borràs, Magda; Ohlin, C. André
Encyclopedia of Geochemistry
Casey, William H.; Ohlin, C. André
Geochimica et Cosmochimica Acta, Elsevier 2018, Vol. 227 : 64-74
Colla, Christopher A.; Casey, William H.; Ohlin, C. André
Chemistry - A European Journal, John Wiley & Sons 2018, Vol. 24, (19) : 4927-4938
Knighton, Richard C.; Emerson-King, Jack; Rourke, Jonathan P.; et al.
Annual Reports on NMR Spectroscopy, Elsevier 2018 : 187-248
Ohlin, C. André; Casey, William H.
Dalton Transactions, Royal Society of Chemistry 2018, Vol. 47, (38) : 13602-13607
Ohlin, C. André; Pascual-Borràs, Magda
Reactive & functional polymers, Elsevier 2017, Vol. 116 : 101-106
Acharya, Shravan S.; Easton, Christopher D.; McCoy, Thomas M.; et al.
Australian journal of chemistry (Print), Vol. 70, (6) : 751-754
Acharya, Shravan; Winther-Jensen, Bjorn; Spiccia, Leone; et al.
Chemistry - A European Journal, Vol. 23, (2) : 447-455
Hawley, Andrew L.; Ohlin, C. André; Fohlmeister, Lea; et al.
International journal of hydrogen energy, Elsevier 2017, Vol. 42, (2) : 886-894
Ng, Chun Hin; Winther-Jensen, Orawan; Ohlin, C. Andre; et al.
Dalton Transactions, Vol. 46, (7) : 2249-2254
Pilgrim, C. D.; Callahan, J. R.; Colla, C. A.; et al.
Dalton Transactions, Royal Society of Chemistry 2017, Vol. 46, (48) : 16872-16877
Sindlinger, Christian P.; Lawrence, Samuel R.; Acharya, Shravan; et al.
Angewandte Chemie International Edition, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2017, Vol. 56 : 8568-8572
Spillane, Samuel; Sharma, Rupali; Zavras, Athanasios; et al.
Dalton Transactions, Vol. 45, (17) : 7391-7399
Aureliano, Manuel; Ohlin, C. André; Vieira, Michele O.; et al.
Catalysis Science & Technology, Vol. 6, (9) : 3253-3262
Ng, Chun Hin; Ohlin, C. Andre; Qiu, Siyao; et al.
Inorganic Chemistry, Vol. 55, (23) : 12270-12280
Phillips, Brian L.; Ohlin, C. Andre; Vaughn, John; et al.
Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP, Vol. 18, (11) : 8235-8241
Sharma, Rupali; Zhang, Jie; Ohlin, C. André
Organometallics, Vol. 34, (5) : 913-917
Andrew, Rhiann E.; Ferdani, Dominic W.; Ohlin, C. Andre; et al.
ACS Applied Materials and Interfaces, Vol. 7, (30) : 16632-16644
Liu, Yu Ping; Guo, Si-Xuan; Ding, Liang; et al.
Dyes and pigments, Vol. 115 : 96-101
Ng, Chun Hin; Ohlin, C. Andre; Winther-Jensen, Bjorn
Journal of Materials Chemistry A, Vol. 3, (21) : 11358-11366
Ng, Chun Hin; Winther-Jensen, Orawan; Ohlin, C. Andre; et al.
Angewandte Chemie International Edition, Vol. 54, (12) : 3758-3762
Perera, Ishanie Rangeeka; Daeneke, Torben; Makuta, Satoshi; et al.
Dalton Transactions, Vol. 44, (44) : 19068-19071
Sharma, Rupali; Zhang, Jie; Ohlin, C. Andre
Journal of Inorganic Biochemistry, Vol. 137 : 123-130
Aureliano, M.; Ohlin, C. Andre
International journal of hydrogen energy, Vol. 39, (32) : 18230-18234
Ng, Chun Hin; Winther-Jensen, Orawan; Kolodziejczyk, Bartlomiej; et al.
Dalton Transactions, Vol. 43, (39) : 14533-14536
Ohlin, C. Andre; Rustad, James R.; Casey, William H.
Angewandte Chemie International Edition, Vol. 53, (37) : 9788-9791
Pautler, Brent G.; Colla, Christopher A.; Johnson, Rene L.; et al.
Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP, Vol. 16, (24) : 12021-12028
Perera, Ishanie Rangeeka; Gupta, Akhil; Xiang, Wanchun; et al.
Chemical Communications, Vol. 50, (6) : 685-687
Wheatley, James E.; Ohlin, C. Andre; Chaplin, Adrian B.
Dalton Transactions, Vol. 42, (33) : 11770-11777
Aureliano, Manuel; Fraqueza, Gil; Ohlin, C. Andre
Angewandte Chemie International Edition, Vol. 52, (29) : 7464-7467
Johnson, Rene L.; Ohlin, C. Andre; Pellegrini, Kristi; et al.
Dalton Transactions, Vol. 42, (21) : 7529-7533
Son, Jung-Ho; Ohlin, C. Andre; Casey, William H.
Chemistry - A European Journal, Vol. 19, (16) : 5191-5197
Son, Jung-Ho; Ohlin, C. Andre; Johnson, Rene L.; et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, (10-11, SI) : 1748-1753
Son, Jung-Ho; Ohlin, C. Andre; Larson, Emma C.; et al.
Polyhedron, Vol. 64, (SI) : 304-307
Stich, Troy A.; Krzystek, J.; Mercado, Brandon Q.; et al.
Dalton Transactions, Vol. 41, (41) : 12749-12758
Fraqueza, Gil; Batista de Carvalho, Luis A. E.; Marques, M. Paula M.; et al.
Journal of Inorganic Biochemistry, Vol. 107, (1) : 82-89
Fraqueza, Gil; Ohlin, C. Andre; Casey, William H.; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Andy Ohlin lab