"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Privat

Andy Ohlin lab

Forskargrupp Framtiden är oorganisk! I vår grupp fokuserar vi på utvecklande av nya oorganiska material för det framtida samhället.

Oorganisk kemi är lösningen till vår överlevnad. Klimatförändringar är det största, mest omedelbara hotet som både mänskligheten och vår biosfär står inför, och lösningen ligger i utvecklingen av nya material som kan användas i solceller, batterier och bränsleceller.

I vårt labb fokuserar vi på att använda molekylära byggblock, som polyoxometalater, för att göra tunna filmer och metalloxider som kan användas i elektrokemiska eller fotokemiska applikationer. Utöver att syntetisera nya material så använder vi också beräkningskemiska metoder för att bättre förstå deras egenskaper.

Mer information om forskningen.

Forskningsledare

André Ohlin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 64

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Kemi, Materialvetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet, Kempestiftelserna

Externa finansiärer

Kemister firar periodiska systemet som fyller 150 år

Oorgandagarna bjuder på en öppen föreläsning om kultur och historik kring det periodiska systemet 12 juni.

Senast uppdaterad: 2022-02-24