"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Andreas Glantz

Andreas Glantz

Jag är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och doktorand. Min forskning är inriktad på omvårdnadsinterventionen Tid Tillsammans i en psykiatrisk heldygnsvårdskontext.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt doktorandprojekt har sitt fokus på att utforska implementationsprocesser i samband med introduktion och användning av en omvårdnadsintervention i psykiatrisk heldygnsvård. Interventionen, som heter Tid Tillsammans, syftar till att skapa möjlighet för patienter och personal att spendera tid i vardagliga men meningsfulla aktiviteter. De områden som står i centrum är personalens uppfattning om meningen med gemensamma aktiviteter tillsammans med patienterna, vilka faktorer som påverkar introduktion av Tid Tillsammans i heldygnsvården, vad som påverkar delaktighet i interventionen och i vilken utsträckning interventionen utförs som den är planerad.

Forskningsprojekt