"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Andreas Kohler

Biträdande universitetslektor i medicinsk kemi

Lika villkors företrädare för institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Verksam vid

Anknytning
Biträdande universitetslektor vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Plats

Mitokondrier är vitala delar av våra celler som spelar en viktig roll i energiomvandlingen. De använder syre från luften vi andas och metaboliter från vår föda till att producera ATP, den huvudsakliga energiform som används i våra celler. Denna process är grundläggande för allt liv som är beroende av syre på jorden. Intressant nog uppstod mitokondrier som separata organismer och infogades i våra celler under evolutionen, vilket gör att de än i dag  innehållesitt eget DNA, som kodar för proteiner som är nödvändiga för energiomvandlingsprocessen.

För att säkerställa att proteiner fungerar korrekt övervakas de av komplexa system i en process som kallas proteinkvalitetskontroll (PQC). PQC säkerställer korrekt proteinproduktion, transport och placering inom cellen samt korrekt veckning till funktionella proteiner och, om nödvändigt, nedbrytning av skadade eller överflödiga proteiner. Detta är särskilt viktigt för mitokondrier eftersom deras oxidativa miljö kan skada proteiner och störa cellulära funktioner. Faktum är att ackumulering av sådana skador är förknippade med åldrande och kan resultera i åldersrelaterade sjukdomar, inklusive cancer och neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom. Många aspekter av mitokondriell PQC är dock fortfarande okända, särskilt PQC av proteiner kodade av mitokondriellt DNA förblir gåtfullt.

Vår forskning syftar till att undersöka principerna för PQC i mitokondrier. Vi fokuserar på proteiner kodade av mitokondriellt DNA och använder avancerade biokemiska metoder för spatiotemporal analys av de underliggande mekanismerna. Med hjälp av jästen Saccharomyces cerevisiae och mänskliga celler studerar vi dessa processer i unga respektive åldrade celler för att förstå hur mitokondriell PQC fungerar i friska celler. Vi studerar även hur dessa processer förändras med åldern samt identifierar startpunkter för åldersrelaterade sjukdomar. Vårt mål är att utöka kunskapen om mitokondriell PQC och bana väg för potentiella framtida behandlingar mot mänskliga sjukdomar.

För mer information om labbet och vår forskning besök:

www.kohler-mitolab.com

Nature Communications, Springer Nature 2024, Vol. 15, (1)
Kohler, Verena; Kohler, Andreas; Berglund, Lisa Larsson; et al.
The Mitoribosome: Methods and Protocols, Humana Press 2023 : 119-132
Aufschnaiter, Andreas; Carlström, Andreas; Ott, Martin
EMBO Reports
Kohler, Andreas; Barrientos, Antoni; Fontanesi, Flavia; et al.
Molecular Cell, Cell Press 2023, Vol. 83, (19) : 3470-3484
Kohler, Andreas; Carlström, Andreas; Nolte, Hendrik; et al.
Frontiers in Molecular Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 16
Kohler, Verena; Braun, Ralf J.; Kohler, Andreas
BIOspektrum, Springer Nature 2022, Vol. 28, (4) : 366-369
Aufschnaiter, Andreas; Ott, Martin
Bioinformatics, Oxford University Press 2022, Vol. 38, (21) : 4908-4918
Dickinson, Quinn; Kohler, Andreas; Ott, Martin; et al.
Molecular Biology of the Cell, American Society for Cell Biology (ASCB) 2022, Vol. 33, (14)
Saini, Pawan Kumar; Dawitz, Hannah; Kohler, Andreas; et al.
Cells, MDPI 2021, Vol. 10, (11)
Ebrahimi, Mahsa; Habernig, Lukas; Broeskamp, Filomena; et al.
PLOS Genetics, Public Library of Science (PLoS) 2021, Vol. 17, (11)
Habernig, Lukas; Broeskamp, Filomena; Aufschnaiter, Andreas; et al.
EMBO Reports, John Wiley & Sons 2020, Vol. 21, (12)
Berndtsson, Jens; Kohler, Andreas; Rathore, Sorbhi; et al.
Genetics, neurology, behavior, and diet in parkinson's disease: The neuroscience of parkinson's, volume 2, Academic Press 2020 : 123-138
Kohler, Andreas; Kohler, Verena; Büttner, Sabrina
Toxins, MDPI 2020, Vol. 12, (2)
Kohler, Andreas; Kohler, Verena; Khalifa, Shaden; et al.
Cells, MDPI 2020, Vol. 9, (5) : 1184-1184
Kohler, Verena; Kohler, Andreas; Büttner, Sabrina
Molecular Cell, Elsevier 2020, Vol. 79, (6) : 1051-1065.e10
Singh, Abeer Prakash; Salvatori, Roger; Aftab, Wasim; et al.
Cell Death and Disease, Springer Nature 2020, Vol. 11, (9)
Toth, Alexandra; Aufschnaiter, Andreas; Fedotovskaya, Olga; et al.
Journal of Biological Chemistry, Elsevier 2019, Vol. 294, (32) : 12020-12039
Gross, Angelina S.; Zimmermann, Andreas; Pendl, Tobias; et al.
Biochimica et Biophysica Acta. Molecular Cell Research, Elsevier 2019, Vol. 1866, (5) : 957-970
Kohler, Andreas; Büttner, Sabrina
Frontiers in Molecular Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 11
Kohler, Andreas; Kohler, Verena; Walter, Corvin; et al.
Nucleic Acids Research, Oxford University Press 2018, Vol. 46, (17) : 9201-9219
Kohler, Verena; Goessweiner-Mohr, Nikolaus; Kohler, Andreas; et al.
Microbial Cell, Shared Science Publishers OG 2018, Vol. 5, (4) : 212-214
Leibiger, Christine; Deisel, Jana; Aufschnaiter, Andreas; et al.
Human Molecular Genetics, Oxford University Press 2018, Vol. 27, (9) : 1593-1607
Leibiger, Christine; Deisel, Jana; Aufschnaiter, Andreas; et al.
Frontiers in Molecular Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2017, Vol. 10
Kohler, Andreas; Habernig, Lukas; Kohler, Verena; et al.
Neural Regeneration Research, Wolters Kluwer 2017, Vol. 12, (11) : 1776-1776
Kohler, Andreas; Kohler, Verena; Büttner, Sabrina
Cell and Tissue Research, Springer 2016, Vol. 367, (1) : 125-140
Kohler, Andreas; Kohler, Verena; Diessl, Jutta; et al.
Cell Cycle, Taylor & Francis 2015, Vol. 14, (15) : 2389-2390
Aufschnaiter, Andreas; Büttner, Sabrina

Forskargrupper

Forskningsledare
Andreas Kohler Lab