"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Andreas Kohler stående i sitt labb vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik.

Bild: Verena Kohler

Andreas Kohler Lab

Forskargrupp Mitokondriell proteinkvalitetskontroll vid hälsa, åldrande och sjukdom

Mitokondrier är vitala delar av våra celler som spelar en viktig roll i energiomvandlingen. De använder syre från luften vi andas och metaboliter från vår föda till att producera ATP, den huvudsakliga energiform som används i våra celler. Denna process är grundläggande för allt liv som är beroende av syre på jorden. Intressant nog uppstod mitokondrier som separata organismer och infogades i våra celler under evolutionen, vilket gör att de än i dag  innehållesitt eget DNA, som kodar för proteiner som är nödvändiga för energiomvandlingsprocessen.

För att säkerställa att proteiner fungerar korrekt övervakas de av komplexa system i en process som kallas proteinkvalitetskontroll (PQC). PQC säkerställer korrekt proteinproduktion, transport och placering inom cellen samt korrekt veckning till funktionella proteiner och, om nödvändigt, nedbrytning av skadade eller överflödiga proteiner. Detta är särskilt viktigt för mitokondrier eftersom deras oxidativa miljö kan skada proteiner och störa cellulära funktioner. Faktum är att ackumulering av sådana skador är förknippade med åldrande och kan resultera i åldersrelaterade sjukdomar, inklusive cancer och neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom. Många aspekter av mitokondriell PQC är dock fortfarande okända, särskilt PQC av proteiner kodade av mitokondriellt DNA förblir gåtfullt.

Vår forskning syftar till att undersöka principerna för PQC i mitokondrier. Vi fokuserar på proteiner kodade av mitokondriellt DNA och använder avancerade biokemiska metoder för spatiotemporal analys av de underliggande mekanismerna. Med hjälp av jästen Saccharomyces cerevisiae och mänskliga celler studerar vi dessa processer i unga respektive åldrade celler för att förstå hur mitokondriell PQC fungerar i friska celler. Vi studerar även hur dessa processer förändras med åldern samt identifierar startpunkter för åldersrelaterade sjukdomar. Vårt mål är att utöka kunskapen om mitokondriell PQC och bana väg för potentiella framtida behandlingar mot mänskliga sjukdomar.

För mer information om labbet och vår forskning besök:

www.kohler-mitolab.com

Forskningsledare

Andreas Kohler
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 95

Översikt

Senast uppdaterad: 2024-01-15