Hoppa direkt till innehållet
Personalbild Ann Lundgren

Ann Lundgren

090-786 55 18

Samhällsvetarehuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå


090-786 55 18

Norra beteendevetarhuset, Humanioragränd 5 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är jurist och undervisar i straffrätt på juristprogrammet och på polisutbildningens grund- och vidareutbildning.

 • Presentation

  Bakgrundsinformation
  Jag är jurist och arbetar som adjunkt vid juridiska institutionen, där jag undervisar i straffrätt.
  Jag har arbetat i många år som jurist och rotelansvarig beslutsfattare vid Brottsoffermyndigheten i Umeå. I mitt arbete på myndigheten ingick även att utbilda personal inom rättsväsendet i brottsofferfrågor, framförallt med fokus på skadeståndsrätt och brottsskadeersättning. Jag var även projektledare för ett regeringsprojekt där Brottsoffermyndigheten fick i uppgift att utbilda poliser och åklagare gällande barn som bevittnar brott i nära relationer och deras möjligheter till ersättning från staten i anledning av detta. Under min tid på Brottsoffermyndigheten tjänstgjorde jag även en tid som föredragande och protokollförare vid Hovrätten för Övre Norrland.


  Undervisning
  Jag undervisar i straffrätt på juristprogrammets termin 5, vid polisutbildningens termin 1, 2 och 4 samt vid polisutbildningens vidareutbildningar som t ex kurser för förundersökningsledare och civila brottsutredare. Jag är även samordningsansvarig för momentet Juridik 1 vid polisutbildningen samt kursansvarig för kursen Brottsutredning för civilanställda vid polisutbildningens vidareutbildning.

  Fäll ihop
 • Senaste publikationer

  2017
  Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 207-220
  Henning-Mäki, Anna-Karin; Lundgren, Ann