"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Ann Lundgren

Jag är verksam som universitetsadjunkt. Jag undervisar huvudsakligen i straffrätt på juristprogrammet och på polisiärt arbetes grund- och vidareutbildningar.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarehuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetsadjunkt till Enheten för polisiärt arbete
Plats
Polisutbildningshuset, Humanioragränd 3 Umeå universitet, 907 36 Umeå

Bakgrundsinformation
Jag är jurist och arbetar sedan 2012 som adjunkt vid juridiska institutionen, där jag undervisar i framförallt straffrätt på juristprogrammet och vid polisiärt arbete. Sedan 2020 är jag pedagogiskt meriterad lärare.

Jag har tidigare arbetat i många som jurist och rotelansvarig beslutsfattare vid Brottsoffermyndigheten i Umeå. I mitt arbete ingick även att bl a utbilda personal inom rättsväsendet i brottsofferfrågor.  Jag har även  tjänstgjort en tid som föredragande och protokollförare vid Hovrätten för Övre Norrland.


Undervisning
Jag undervisar i straffrätt på juristprogrammets termin 5, vid polisprogrammet termin 1, 2 och 4 samt vid polisiärt arbetes vidareutbildningar som t ex kurser för förundersökningsledare och civila brottsutredare. Jag är även samordningsansvarig för momentet Grundläggande juridik (campus och distans) vid polisiärt arbete.

Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 207-220
Henning-Mäki, Anna-Karin; Lundgren, Ann
Juristen Ann Lundgren

De viktigaste för Ann i sin undervisning är att skapa en avslappnad, varm och tillåtande stämning.