Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Ann Lundgren

Ann Lundgren

Jag är jurist och undervisar i straffrätt på juristprogrammet och på polisutbildningens grund- och vidareutbildning.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarehuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetsadjunkt till Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet
Plats
Polisutbildningshuset, Humanioragränd 3 Umeå universitet, 907 36 Umeå

Bakgrundsinformation
Jag är jurist och arbetar som adjunkt vid juridiska institutionen, där jag undervisar i straffrätt.
Jag har arbetat i många år som jurist och rotelansvarig beslutsfattare vid Brottsoffermyndigheten i Umeå. I mitt arbete på myndigheten ingick även att utbilda personal inom rättsväsendet i brottsofferfrågor, framförallt med fokus på skadeståndsrätt och brottsskadeersättning. Jag var även projektledare för ett regeringsprojekt där Brottsoffermyndigheten fick i uppgift att utbilda poliser och åklagare gällande barn som bevittnar brott i nära relationer och deras möjligheter till ersättning från staten i anledning av detta. Under min tid på Brottsoffermyndigheten tjänstgjorde jag även en tid som föredragande och protokollförare vid Hovrätten för Övre Norrland.


Undervisning
Jag undervisar i straffrätt på juristprogrammets termin 5, vid polisutbildningens termin 1, 2 och 4 samt vid polisutbildningens vidareutbildningar som t ex kurser för förundersökningsledare och civila brottsutredare. Jag är även samordningsansvarig för momentet Juridik 1 vid polisutbildningen samt kursansvarig för kursen Brottsutredning för civilanställda vid polisutbildningens vidareutbildning.

Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 207-220
Henning-Mäki, Anna-Karin; Lundgren, Ann