"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Bråndal

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Byggnad 1A, plan 4, målpunkt B41, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå
Läkartidningen, Sveriges läkarförbund 2023, Vol. 120, (36-37)
Rejnö, Åsa; Bråndal, Anna; von Euler, Mia; et al.
Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, BioMed Central (BMC) 2021, Vol. 18, (1)
Nedergård, Heidi; Arumugam, Ashokan; Sandlund, Marlene; et al.
World Physiotherapy Congress April 9-11 (virtual)
Nedergård, Heidi; Arumugam, Ashokan; Sandlund, Marlene; et al.
BMC Neurology, BioMed Central 2019, Vol. 19
Bråndal, Anna; Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta; et al.
Umeå University medical dissertations, 1817
Bråndal, Anna
Topics in Stroke Rehabilitation, Vol. 23, (2) : 90-97
Bråndal, Anna; Eriksson, Marie; Wester, Per; et al.
Journal of Medical Engineering & Technology, Taylor & Francis 2016, Vol. 40, (5) : 270-279
Hellström, Thomas; Lindahl, Olof; Bäcklund, Tomas; et al.
International Journal of Physical Medicine Rehabilitation, Vol. 1, (170)
Bråndal, Anna; Wester, Per
Clinical Rehabilitation, Vol. 19, (4) : 433-440
Olofsson, Anna; Andersson, Sven-Olof; Carlberg, Bo

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2014