"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fysisk förmåga över livsspannet (PAL)

Forskargrupp Forskningsområdet innefattar studier inom respiration, kardiologi, neurologi och äldres hälsa med fokus på fysisk förmåga och fysisk aktivitet för förbättrad hälsa. Vi utvecklar och utvärderar bland annat interventioner samt metoder för e-hälsa och implementering.

Pågående projekt inom forskningsområdet

Utvärdering av muskelfunktion vid KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är idag en av våra vanligaste folksjukdomar, där muskeldysfunktion (nedsatt muskelstyrka samt uthållighet) är en central konsekvens av sjukdomen. Trots sin kliniska samt prognostiska relevans är mätning av muskelfunktion idag inte en del av den rutinmässiga behandlingen vid KOL.
Kontaktperson: André Nyberg

Läs mer om forskningsprojektet

Utveckling och utvärdering av KOL-webben - ett verktyg för bättre hälsa hos personer med KOL

Syftet med studien är att undersöka KOL-webben som ett verktyg för att implementera evidensbaserade hälsofrämjande insatser för personer med KOL i primärvården och därmed bidra till förbättrad eller bibehållen funktionsförmåga och livskvalitet. Vidareutveckling och anpassning av KOL-webben för användning i kommunal hemsjukvård pågår.
Kontaktperson: Karin Wadell

Läs mer om forskningsprojektet

Konditionsträning under hemrehabilitering för patienter med hjärntrötthet (Fatigue) efter stroke

Syftet med projektet är att undersöka huruvida det är möjligt att genomföra ett strukturerat högintensivt träningsprogram i hemmiljö för personer med hjärntrötthet efter stroke (post-stroke fatigue).
Kontaktperson: Anna Bråndal

 

Säkra steg - Utveckling, utvärdering och implementering av en mobil applikation för att främja styrka och balans och minska risken för fall

Detta projekt syftar till att minska risken för fall bland äldre kvinnor och män genom att tillsammans med äldre utveckla, utvärdera och sprida en digital träningsapplikation. Applikationen "Säkra steg" vägleder äldre till egenträning av balans och styrka och innehåller även stöd för beteendeförändring. Det långsiktiga målet med projektet är att främja deltagarnas tillit till sin balans och därigenom leda till ökad aktivitet, delaktighet och hälsa. Projektet som har stöd från Vetenskapsrådet sträcker sig över en utvecklingsfas med användarmedverkan, en genomförbarhetsstudie samt en större randomiserad kontrollerad studie.
Kontaktperson: Marlene Sandlund

The Umeå Dementia and Exercise (UMDEX) Study

Studiens syfte är att utvärdera effekterna av ett högintensivt funktionellt träningsprogram för äldre personer med demens. De utfall som utvärderas är bland annat aktiviteter i det dagliga livet (ADL), fallolyckor, fysiska och kognitiva funktioner, samt depressiva symtom.
Kontaktperson: Erik Rosendahl

Läs mer om forskningsprojektet

AMBOX-studien - Effekt av mobilt oxygen på fysisk kapacitet, fysisk aktivitet och livskvalitet hos personer med KOL och ansträngningsutlöst hypoxi

Syftet är att, genom en randomiserad, kontrollerad multicenter studie, undersöka hur personer med KOL, som faller i syremättnad enbart vid fysisk ansträngning, påverkas av att använda oxygen under fysisk aktivitet.
Kontaktperson: Karin Wadell

KOL-HIIT

Det övergripande syftet med KOL-HIIT är att bana väg för ny förståelse för utveckling och behandling av extrapulmonella manifestationer av KOL med fokus på hjärnhälsa, muskelkvalitet och hjärtfunktioner.
Kontaktperson: André Nyberg

Här kan du läsa mer om projektet.

Forskningsledare

Andre Nyberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 39

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
Erik Rosendahl i nya Äldreforskarrådet

Regeringen har inrättat ett äldreforskarråd där forskare med särskild kompetens inom äldreområdet ska ingå.

Senast uppdaterad: 2024-04-02