"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Hegardt Källén

Professor i museologi

Docent i arkeologi med inrikning mot kritiska kulturarvsstudier

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor till Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Museologi
Anknytning
Professor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Museologi

Jag har en bakgrund som arkeolog och arbetar tvärvetenskapligt med inriktning mot kritiska kulturarvsstudier. I min forskning undersöker jag hur forntiden formas och används i vår samtid – i museer, turism och populärmedia.

Min mest aktuella forskning handlar om DNA och historisk identitet. Jag undersöker hur de senaste årens intresse för genetik – både i studier av forntida aDNA och i DNA-tester för släktforskning – har påverkat vår syn på människor i historien och vår egen relation till dem. Under åren 2018–2022 ledde jag forskningsprojektet Kod–Narrativ–Historia, som bland annat resulterade i böckerna Critical Perspectives on Ancient DNA (MIT Press, kommande 2024) och The Trouble with Ancient DNA (The University of Chicago Press, kommande 2025), ett specialnummer i Journal of Social Archaeology, samt artiklarna Archaeogenetics in Popular media, I am a Viking! och Petrous Fever (Current Anthropology, kommande 2024). Alla projektets publikationer finns listade här. Några av projektets resultat diskuteras även i ett längre avsnitt av Vetenskapsradion.

Jag började min akademiska bana på 1990-talet, som arkeolog i Sydostasien. Min doktorsavhandling (Uppsala universitet, 2004) baserades på arkeologiska utgrävningar i Laos. Under arbetet i Laos riktades mitt intresse mer och mer mot hur det arkeologiska kulturarvet används och värderas i dagens samhälle. Alltsedan dess har min forskning och undervisning varit inriktad mot kritiska kulturarvsstudier – studiet av hur saker, platser och traditioner från det förflutna värderas och används idag. Med utgångspunkt i postkolonial teori har jag särskilt intresserat mig för kulturarvets relation till hegemonisk makt, och hur sociala och politiska strukturer från det tidiga 1900-talet dröjer sig kvar i dagens musei- och kulturarvspraktik.

Dessa frågor har jag efter doktorsavhandlingen studerat i tre större forskningsprojekt. Ett var finansierat av Sida/SAREC och utforskade relationerna mellan arkeologi, fransk kolonialism och ekoturism i norra Laos. Mer om det projektet finns att läsa i boken Stones Standing (2015). Det andra projektet, som finansierades av Riksbankens Jubileumsfond, drev jag tillsammans med Johan Hegardt. I en mikrohistorisk studie av internationell arkeologi och museiverksamhet under 1900-talet, följde vi den svenskfödde, internationellt verksamme arkeologen och museimannen Olov R.T. Janse från Norrköping till Washington DC, via Uppsala, Paris, Hanoi, Manila, och Harvard University. Resultaten från det projektet finns att läsa om i boken The Archaeologist In-Between (2021). Det tredje projektet Kod–Narrativ–Historia var finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (2018–2022).

Jag kom till Umeå universitet 2023 efter att ha arbetat med forskning och undervisning i arkeologi och kulturarvsstudier vid Stockholms universitet 2006–2022. Jag har också varit Honorary Visiting Fellow vid University College London sedan 2009. Jag har varit verksam vid Statens Historiska Museer och Statens Museer för Världskultur, och varit sekreterare i Svenska Arkeologiska Samfundet. Jag har föreläst och undervisat vid universitet och museer i Norge, Danmark, Portugal, Storbritannien och USA. Jag är medlem av redaktionsrådet för tidskriften Conservation and Management of Archaeological Sites.

Min forskning har kommunicerats och uppmärksammats i svensk media, till exempel i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Vetenskapsradion Forskarliv, och Vetenskapsradion Historia

 

Publikationer i urval

Kommande

Källén, Anna. The Trouble with Ancient DNA: Telling Stories of the Past with Genomic Science (The University of Chicago Press, kommande januari 2025).

Strand, Daniel; Anna Källén & Charlotte Mulcare (Eds). Critical Perspectives on Ancient DNA (MIT Press, kommande juli 2024)  

Källén, Anna; Charlotte Mulcare; Andreas Nyblom & Daniel Strand, ’Petrous Fever: The Gap Between Ideal and Actual Practice in Ancient DNA Research’. Artikel accepterad för publicering i Current Anthroplogy.

2023

Källén, Anna. 'The Sigtuna Debacle: A story of ancient DNA, immigrants, and fake news in a Viking Age town in Sweden'. I Elisabeth Niklasson (red.) Polarized Pasts. Berghahn Books.

Källén, Anna. 'Paradox museum i museidiskursens gränsmarker.' Utställningskritik #4, 2023.

2022

Källén, Anna. 'Hintang'. Artikel i samverkan med konstverk av Tanatchai Bandasak. I Ute Meta Bauer (red.) Climates. Habitats. Environments. The MIT Press & NTU Centre for Contemporary Art, Singapore.

2021

Källén, Anna & Johan Hegardt 2021. The Archaeologist In-Between: Olov Janse 1892–1985. Stockholm: Kriterium & Makadam.

Källén, Anna; Charlotte Mulcare; Andreas Nyblom & Daniel Strand 2021. ’Introduction: Transcending the aDNA Revolution’. Journal of Social ArchaeologySpecial Issue on Ancient DNA

Strand, Daniel & Anna Källén 2021. 'I am a Viking! DNA, popular culture and the construction of geneticized identity'. New Genetics and Society.

Källén, Anna 2021. 'Kulturarv och gränser'. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 2021, red. Ulrika Gustafsson, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, ss. 77–88.

Källén, Anna & Daniel Strand 2021. 'Viking DNA and the pitfalls of genetic ancestry tests'The Conversation.

2020

Källén, Anna 2020. 'De första svenskarna – arkeogenetik och historisk identitet'Fronesis, nr 66–67, ss 110–123.

Björkman, John; Victoria Fareld & Anna Källén (red.) 2020. Eros, philia, agape – kärlekens kulturhistoria. En vänbok till Inga Sanner. Lund: Ellerströms förlag.

Björkman, John; Victoria Fareld & Anna Källén 2020. 'Kärlekens kulturhistoria – en introduktion'. Eros, philia, agape – kärlekens kulturhistoria. En vänbok till Inga Sanner, ss 9–22. Lund: Ellerströms förlag.

2019

Källén, Anna; Charlotte Mulcare, Andreas Nyblom & Daniel Strand 2019. 'Archaeogenetics in Popular Media: Contemporary Implications of Ancient DNA'. Current Swedish Archaeology, vol 27, ss 69–91.

Källén, Anna (red.) 2019. Heritage and Borders. KVHAA Konferenser 100. Stockholm: Vitterhetsakademien.

Källén, Anna 2019. 'Heritage and Borders: An Introduction'. Heritage and Borders, Red: Anna Källén. KVHAA Konferenser 100. Stockholm: Vitterhetsakademien, ss 7–12.

Källén, Anna & Johan Hegardt 2019. 'Arkeologen och avståndet'. Tidens landskap: en vänbok till Anders Andrén. Red: Cecilia Ljung et al. Lund: Nordic Academic Press, ss 276–278.

2018 

Källén, Anna. 'När streckkoder blir identiteter och berättelser'Tidskriften Respons, vol 2, 2018. 

2017

Källén Anna & Fredrik Krohn Andersson. 'Portik som politik'. Medusa 38:4, ss 2–7. 

2015

Källén, Anna. Stones Standing: Archaeology, Colonialism and Ecotourism in Northern Laos. UCL Critical Heritage Studies Series. Walnut Creek: Left Coast Press.

Källén, Anna. 'Postcolonial Theory and Sámi Archaeology – A Commentary'Arctic Anthropology, vol 52:2, pp 81–86.

Källén, Anna & Hegardt, Johan. 'Renées rop från arkivet'. I Utkanter och Marginaler: 31 texter om kulturhistoria. Eds: Marianne Larsson, Anneli Palmskiöld, Helena Hörnfeldt & Lars-Eric Jönsson. Stockholm: Nordiska Museets förlag. Pp 91–101.

Källén, Anna. 'Hintang and the Double-Bind Promise of Development'. Museums, Heritage, and International Development. Eds: Paul Basu & Wayne Modest. Routledge Studies in Culture and Development Series. London: Routledge. Pp 229–249.

2014

Hegardt, Johan & Källén, Anna. 'Translated objects: The Olov Janse Case'. Museum Worlds, vol 2 (2014), pp 42–62.

Källén, Anna. 'The Invisible Archaeologist: Letters from the UNESCO secretariat 1946-1947'Journal of Social Archaeology. 14(3), pp 383–405.

Källén, Anna & Hegardt, Johan. 'A Cosmopolitan History of Archaeology: The Olov Janse Case'Bulletin of the History of Archaeology, Vol 24 (2014). DOI: http://doi.org/10.5334/bha.247

Källén, Anna. 'Madeleine Colani och den besvärliga kroppen'. Med hjärta och hjärna: En vänbok till professor Elisabeth Arwill-Nordbladh, eds: Henrik Alexandersson, Alexander Andreeff & Annika Bünz. Göteborgs universitet: Institutionen för Historiska Studier.

2013

Källén, Anna (ed.) Making Cultural History. Essays from the Research School of Studies in Cultural History. Lund: Nordic Academic Press. (208 s)

Källén, Anna. 'Laos, Cultural Heritage Management in'. Encyclopaedia of Global Archaeology. Springer Press.

2012

Källén, Anna. 'A Plea for Critique – Comments on Bjørnar Olsen, "After Interpretation: Remembering Archaeology"'. Current Swedish Archaeology, vol 20, 2012, pp 61-66.

Källén, Anna. 'Hintang and the Dilemma of Benevolence'. Appropriating the Past: Philosophical Perspectives on the Practice of Archaeology II.Eds: Geoffrey Scarre & Robin Coningham. Cambridge: Cambridge University Press. Pp 119-138.

2011

Hegardt, Johan & Källén, Anna. 'Being through the past. Reflections on Swedish archaeology and heritage management'. In: Ludomir Lozny (Ed.). Comparative Archaeologies: A Sociological View of the Science of the Past. Springer Press. Pp 109–135.

2010

Jakobsson, Mikael &  Källén, Anna. 'A Hobbling Marriage: on the relationship between the collections and the societal mission of the Historical Museum'. Current Swedish Archaeology, Vol 17, 2009, pp 151–164.

2004

Källén, Anna. And Through Flows the River: Archaeology and the Pasts of Lao Pako. PhD dissertation at the Dept of Archaeology and Ancient History. Studies in Global Archaeology 6, Uppsala: Uppsala University.

(fler publikationer i Academia)    

På grundnivå undervisar jag i Branschutbildningen för museer och kulturarv, samt i fristående kurser i museologi. På avancerad nivå är jag ansvarig för det ämnesövergripande Masterprogrammet i tillämpad kulturvetenskap. På forskarnivå handleder jag doktorander och är ansvarig för högre seminariet i museologi.