"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i tillämpad kulturvetenskap

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Masterprogrammet i tillämpad kulturvetenskap är en tvåårig utbildning som syftar till att ge den studerande breddad och fördjupad kompetens i kulturvetenskap.

Under utbildningen

Utbildningen är en förberedelse för fortsatta akademiska studier på forskarnivå, men förbereder även studenterna inför arbetsliv utanför universitet. Under utbildningen utvecklar studenterna förmågor att omsätta fördjupade kunskaper om teori och metod i kulturvetenskapliga arbeten samt utvecklar kulturvetenskapliga kunskaper för praktiska och arbetsmarknadsanpassade sammanhang. De praktiska delarna av utbildningen handlar om social innovation och social hållbarhet, samverkansprojekt med externa aktörer samt sociokulturella omvärldsanalyser. Teori- och metodfrågor liksom frågor som rör kulturvetenskaplig relevans, problem och möjligheter i dagens samhälle ägnas stor uppmärksamhet. Programmet ingår i utbildningar i etnologi, konst- och bildvetenskap, kulturanalys samt museologi.

År 1

Första läsåret behandlar aktuella och klassiska perspektiv inom kulturvetenskap, olika vetenskapliga metoder för att undersöka digitala miljöer samt metoder för att identifiera och kritiskt granska nutida strömningar och processer av social, kulturell och politisk karaktär. Studenterna planerar och genomför även ett vetenskapligt baserat individuellt projekt i samverkan med extern aktör. Året avslutas med en magisteruppsats. 

År 2

Under andra läsåret genomför studenten vetenskapliga individuella projekt som mynnar ut i en vetenskaplig artikel eller en forskningsplan för doktorandansökan. Sociala innovationer och social hållbarhet samt fördjupade kunskaper i bildanalys och vetenskaplig visualisering ingår också i andra året. Året avslutas med en masteruppsats.

Programöversikt

Efter utbildningen

Programmet syftar till att ge den studerande både breddad kompetens för problemlösning inom det kulturvetenskapliga området såväl som förberedande kunskaper för fortsatta akademiska studier på forskarnivå.

Examen

Filosofie masterexamen i etnologi med inriktning tillämpad kulturvetenskap
Filosofie masterexamen i konst- och bildvetenskap med inriktning tillämpad kulturvetenskap
Filosofie masterexamen i kulturanalys med inriktning tillämpad kulturvetenskap
Filosofie masterexamen i museologi med inriktning tillämpad kulturvetenskap

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i tillämpad kulturvetenskap, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

5 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 90 hp i något av ämnena etnologi, konst- och bildvetenskap, kulturanalys eller museologi, eller motsvarande, inklusive ett examensarbete om 15 hp. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 186 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P8050

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för programmet är:
Studieadministratör, Anna Källén