"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anna-Lena Perdahl

Jag är socionom och filosofie doktor i socialt arbete. Sedan 2016 har jag uppdraget som prefekt vid institutionen för socialt arbete.

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min undervisning har under åren växlat mellan en rad områden inom socialt arbete, dock har den under de sista åren främst varit inriktad mot områden inom verksamhetsutveckling och utvärdering av socialt arbete.

Min forskning inriktar sig främst mot verksamhetsutveckling i socialt arbete. Avhandlingen från 2009 handlar om Interaktiv verksamhetsdokumentation för socialt arbete. Syftet med projektets forskningsinriktning var att utveckla en interaktiv dokumentationsmodell (IVD) som utgick från det sociala arbetets karaktär, kunskap för det sociala arbete samt betydelsen av reflektion för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling. IVD samt idéer om dokumentation, det sociala arbetet, kunskap och reflektion har i olika sammanhang diskuterats med praktiker under projekttiden. I Timrå testades en version av IVD under 1998 vid en öppenvårdsverksamhet för psykiskt funktionshindrade. Under 2002-2005 arbetade Individ- och familjeomsorgen vid socialförvaltningen Limhamn-Bunkeflo, Malmö stad med att utveckla en verksamhetsdokumentation utifrån IVD för sin verksamhet (se Kjärkner & Rosenlund, 2005). Praktiker involverade i projektet "Att utveckla lokal FoU-kompetens vid socialtjänsten i Västerbottens län" bidrog under sin medverkan i projektet med värdefulla kommentarer om dokumentation och skrivande som möjlig reflektionsbas. Diskussionerna med praktiker inom de olika kommunerna har utvecklat idéerna och IVD. Dock har samarbetet med ett familjecenter varit det som till största delen inverkat på utvecklingen av IVD.

Arctic congress Bodö 2024, combined with the International Congress of Arctic Social Sciences (ICASS) XI, UArctic Congress 2024, and High North Dialogue 2024, May 29 - June 3, 2024
Ahnlund, Petra; Perdahl, Anna-Lena; Sauer, Lennart
Socialmedicinsk Tidskrift, Stockholm: Socialmedicinsk tidskrift 2011, Vol. 88, (2) : 155-164
Perdahl, Anna-Lena
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie, 62
Perdahl, Anna-Lena
5th International Conference on Evaluation for Practice 13-15 july 2005 : -
Nordlander, Lars; Perdahl, Anna-Lena