"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Lövgren

Docent i bettfysiologisk forskning. Forskar om riskfaktorer för utveckling av smärta och käkfunktionsstörning samt utveckling av beslutsstöd inklusive screening och diagnostik.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor, specialistutbildad tandläkare vid Institutionen för odontologi Enhet: Tandläkarutbildningen, Klinisk oral fysiologi
Plats
1D våning 6, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå
Clinical Oral Investigations, Springer Nature 2024, Vol. 28
Böthun, Alicia; Lövgren, Anna; Stålnacke, Britt-Marie; et al.
Scandinavian Journal of Pain, Walter de Gruyter 2023, Vol. 23, (4) : 656-661
Holmström, Anna-Karin; Vallin, Simon; Wänman, Anders; et al.
BMC Oral Health, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Ilgunas, Aurelia; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Häggman-Henrikson, Birgitta; et al.
Journal of Dental Research, Sage Publications 2023, Vol. 102, (4) : 383-390
Ilgunas, Aurelia; Häggman-Henrikson, Birgitta; Visscher, C.M.; et al.
Journal of Evidence-Based Dental Practice, Elsevier 2023, Vol. 23, (3)
Lövgren, Anna; Ilgunas, Aurelia; Häggman-Henrikson, Birgitta; et al.
Clinical Oral Investigations, Springer 2022, Vol. 26 : 3033-3040
Lövgren, Anna; Häggman-Henrikson, Birgitta; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
Acta Odontologica Scandinavica, Taylor & Francis 2022, Vol. 80, (7) : 481-486
Lövgren, Anna; Visscher, Corine M.; Lobbezo, Frank; et al.
Journal of Oral Rehabilitation, John Wiley & Sons 2021, Vol. 48, (11) : 1193-1200
Häggman-Henrikson, Birgitta; Visscher, Corine M.; Wänman, Anders; et al.
European Journal of Oral Sciences, John Wiley & Sons 2021, Vol. 129, (5)
Ilgunas, Aurelija; Lövgren, Anna; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 42, (6) : 549-554
Molin, Jenny; Vestberg, Maria; Lövgren, Anna; et al.
The Journal of Oral & Facial Pain and Headache, Quintessence Publishing 2021, Vol. 35, (2) : 139-149
Sharma, Sonia; Lövgren, Anna; Åkerman, Sigvard; et al.
Scandinavian Journal of Pain, Walter de Gruyter 2021, Vol. 21, (1) : 41-47
Stålnacke, Clara; Ganzer, Niels; Liv, Per; et al.
Pain, Lippincott Williams & Wilkins 2020, Vol. 161, (8) : 1768-1775
Häggman-Henrikson, Birgitta; Liv, Per; Ilgunas, Aurelija; et al.
Clinical Oral Investigations, Springer 2020, Vol. 24 : 97-102
Lövgren, Anna; Visscher, Corine M.; Alstergren, Per; et al.
Journal of Oral Rehabilitation, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 46, (9) : 792-799
Fjellman-Wiklund, Anncristine; Näsström, Anna; Wänman, Anders; et al.
Acta Odontologica Scandinavica, Taylor & Francis 2019, Vol. 77, (5) : 394-399
Näsström, Anna; Fallgren, Jakob; Wänman, Anders; et al.
Best Practice Nordic
Lövgren, Anna
European Journal of Oral Sciences, John Wiley & Sons 2018, Vol. 126, (6) : 493-499
Lövgren, Anna; Karlsson Wirebring, Linnea; Häggman-Henrikson, Birgitta; et al.
Acta Odontologica Scandinavica, Taylor & Francis 2018, Vol. 76, (6) : 380-386
Lövgren, Anna; Parvaneh, Hasti; Lobbezoo, Frank; et al.
Acta Odontologica Scandinavica, Taylor & Francis 2018, Vol. 76, (6) : 387-393
Lövgren, Anna; Österlund, Catharina; Ilgunas, Aurelija; et al.
Umeå University odontological dissertations, 137
Lövgren, Anna
Journal of Oral Rehabilitation, John Wiley & Sons 2017, Vol. 44, (8) : 573-579
Lövgren, Anna; Marklund, Susanna; Visscher, Corine; et al.
European Journal of Pain, Vol. 20, (4) : 532-540
Lövgren, Anna; Häggman-Henrikson, Birgitta; Visscher, C. M.; et al.
Journal of Oral Rehabilitation, Vol. 43, (10) : 729-736
Lövgren, Anna; Visscher, C M; Häggman-Henrikson, Birgitta; et al.