"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-12

Forskning i Umeå får stöd för projekt om digital tandvård

NYHET Ett forskningsprojekt om digitala arbetssätt i tandvården får anslag från Svenska tandläkaresällskapet. Forskningen sker i samverkan mellan forskare i Umeå, Malmö, Storbritannien och Tyskland och bygger på information från patienter i Västerbotten och Gävleborg.

Text: Ola Nilsson

Anslaget på 60 000 kronor avser ett delarbete i ett större projekt med syfte att utvärdera användbarhet och implementering av delegerad och digital e-hälsa i tandvården.

– Vi använder idag digital psykosocial screening inom vård och tandvård men patientens upplevelse av detta har inte undersökts tidigare, säger Axel Kutschke som leder projektet.

Axel Kutschke har tidigare varit verksam vid Region Västerbotten och arbetar idag som övertandläkare och specialist i bettfysiologi på Folktandvården Gävleborg samt doktorand vid Malmö universitet. Specialiteten bettfysiologi hjälper människor som lider av kronisk orofacial smärta, det vill säga smärta i käkar och ansikte.

Som modell för digital implementering utvärderas i detta delprojekt en digital plattform för psykosocial bedömning av patienter med smärta och käkfunktionsstörning som leds av Anna Lövgren, docent i bettfysiologisk forskning, Umeå universitet.

– Detta är ett utmärkt exempel på samarbete mellan olika universitet och regioner i Sverige. Många människor lider av kronisk smärta i käkar och ansikte, så det känns väldigt bra att vår forskning kommer direkt våra patienter till godo och uppmärksammas. Projektet belyser specifikt vikten av samverkan mellan region och universitet för att möjliggöra brukarperspektiv i den forskning vi bedriver, säger Anna Lövgren.

Resultaten kan direkt bidra till effektivisering och optimering av rutiner i tandvården för handläggning av vanligt förekommande smärttillstånd. Dessutom kan projektet ge patienter lättare tillgång till behandling via digitala lösningar vilket kan reducera både behandlingskostnader och kötider. Detta är speciellt angeläget i de regioner i Sverige som i nuläget har akut brist på tandläkare.

Fakta om projektet

Axel Kutschkes doktorandprojekt Evaluating implementation of digital solutions for efficient dental care baseras på information från patienter från Region Västerbotten och Region Gävleborg. Projektets huvudfinansiär är Region Gävleborg.

Kontakt

Anna Lövgren
Universitetslektor, specialistutbildad tandläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 61 46
Axel Kutschke
Tandläkare
E-post
E-post