"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-27

Mer smärta bland folket – och kvinnor drabbas hårdast

NYHET Allt fler rapporterar smärta i ansiktet. Bara ett fåtal av de drabbade tillfrisknar helt från sina besvär. Det visar en ny studie från Umeå universitet. Det är främst kvinnor som drabbas av smärtan, och klyftan mellan könen verkar öka.

Text: Ola Nilsson

– Smärta i ansiktet kan bli en svår påfrestning för den enskilde och en kostnad för samhället. Trots att många kan få god hjälp av enkla behandlingsstrategier, är det vanligt att smärtpatienterna tappas bort i vården, säger Anna Lövgren, tandläkare och biträdande lektor vid Institutionen för odontologi vid Umeå universitet.

I studien har alla som besökt Folktandvården i Västerbotten 2010 – 2017 besvarat frågor om smärta i ansiktet. Studien visar att förekomsten av smärta ökar i hela befolkningen, men allra störst är ökningen bland kvinnor. Den högsta förekomsten fanns bland personer i arbetsför ålder, där det kan leda till sjukskrivningar.

Besvären är vanligen orsakade av smärta från käkmuskulaturen eller käkleden, och en av fem som drabbats utvecklade ett långvarigt smärttillstånd. Av dessa var det bara 14 procent som sedan tillfrisknade. Bland dem med långvarig smärta finns ofta en tydlig samsjuklighet med stress, depression och smärta i andra delar av kroppen, utan att man kan avgöra vad som är orsak eller verkan.

– Resultaten visar både på vikten av att enkelt kunna identifiera individer som kan behöva hjälp och att det behövs riktlinjer för hur sjukvård och tandvård bäst ska ta hand om dessa patienter så att de inte hamnar i en ond cirkel av smärta och spänningstillstånd. Här kan kartläggning i samband med besök hos tandvården vara en bra början, säger Anna Lövgren.

Totalt 180 000 patientundersökningar har ingått i underlaget. Bakom studien står en internationell forskargrupp med deltagare från Amsterdam, Newcastle, Malmö och Umeå, ledd av Anna Lövgren. Studien är en del i ett större projekt med syfte att förbättra omhändertagandet för patienter med långvarig smärta och käkfunktionsstörning i tandvården och är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Pain.

Om den vetenskapliga publiceringen

Increasing gender differences in the prevalence and chronification of orofacial pain in the population
Birgitta Häggman-Henrikson, Per Liv, Aurelija Ilgunas, Corine M.Visscher, Frank Lobbezoo, Justin Durham, Anna Lövgren
PAIN doi: 10.1097/j.pain.0000000000001872

Kontakt

Anna Lövgren
Universitetslektor, specialistutbildad tandläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 61 46