"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Pallin

Doktorand i pedagogiskt arbete vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Forskningsintressen berör ungas lärande och utveckling i karriärval.  

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp NB, Johan Bures väg 14 Umeå universitet, 90187 Umeå

Jag är doktorand vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Mitt forskningsämne är pedagogiskt arbete och mina forskningsintressen berör ungas lärande och utveckling i karriärval samt geografisk och social plats betydelse i karriärutveckling. 

Mitt avhandlingsprojekt handlar om gymnasieungdomars lärande och tillgång till information inför övergången till vidare utbildning och arbete efter gymnasiet. Projektet är uppdelat till två delstudier varav den första har riktat uppmärksamhet till gymnasieelevers användning av och tillgång till digitala rum för lärande relaterat till deras studie- och yrkesval. Den andra delstudien syftar till att nå kunskap om gymnasieskolors förutsättningar till att organisera aktiviteter för lärande och tillhandahålla information som stöttning inför övergången från gymnasiet till vidare utbildning och arbete. För närvarande arbetar jag med den andra delstudien där perspektiven från studie- och yrkesvägledare samt rektorer verksamma inom gymnasieskolan är i fokus. 

Innan jag påbörjade mina forskarstudier arbetade jag som studie- och yrkesvägledare främst med blivande studenter och studenter i högskoleutbildning samt elever i högstadieutbildning. Parallellt med forskarstudierna undervisar jag vid kurser inom Studie- och yrkesvägledarprogrammet och där har jag särskilt intresse för och fokus på digital vägledning, samtalsmetodik och vägledningspraktik. Jag ingår i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU) vid Lärarhögskolan samt Forskarskolan Finna vägar i en tid av stora framtidsutmaningar (FinnFram).

Nordic Journal of Transitions, Careers and Guidance, Stockholm University Press 2022, Vol. 3, (1) : 53-67
Pallin, Anna