"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Gymnasieungdomars karriärlärande i olika plats och sociala sammanhang

Doktorandprojekt inom Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU)

Internet blir en allt viktigare kanal för information och stöd vid övergångar mellan utbildning och arbete. Hur ungdomar i slutet av sin gymnasieutbildning förhåller sig till och använder digitala kontexter för karriärlärande är i fokus för den här avhandlingen.

Doktorand

Anna Pallin
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 95

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2020-09-01

Forskningsområde

Pedagogik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Min avhandlingsstudie handlar om ungas lärande inför val av arbete och vidare utbildning efter gymnasiet. Av särskilt intresse är ungdomarnas karriärlärande i digitala miljöer då det är en arena som beskrivs ha allt större relevans i unga människors karriärval.  I coronapandemins spår har dessutom många gymnasieelever varit tvungna att genomföra sin utbildning helt eller delvis på distans, och så även deras förberedelser inför val av fortsatt arbete eller utbildning. Det gör digitala kontexter och deras roll i ungdomars karriärlärande och karriärval ett viktigt område att få mer kunskap om. Avhandlingsstudiens kunskapsbidrag är därmed att bidra med kunskap om ungas syn på digitalt karriärlärande och hur det kan påverka deras handlingshorisont i karriärval. 

Handledare: Per-Åke Rosvall
Biträdande handledare: Annica Brännlund 

Senast uppdaterad: 2023-10-20