"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ungas övergångar och välfärd (UngÖv)

Forskargrupp Ungas övergångar och skolans insatser för att främja deras karriärutveckling och välfärd.

Ungas övergångar och välfärd (UngÖv)

Ungas övergångar och välfärd (UngÖV) innefattar forskning om ungas vägar genom skolan och deras övergångar mellan utbildning och arbete, samt studier av skolans insatser för att främja ungas karriärutveckling, hälsa och välfärd.

Forskningen inom UngÖV bedrivs med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder och beaktar för forsk­nings­områ­det centrala begrepp som exempelvis plats, klass, kön och etnicitet. UngÖV-forskningen inne­fattar biogra­fiska, in­stitutio­nella och politiska perspektiv på ungas över­gångar och välfärd i en föränderlig värld och utforskar och analyserar frågor om professionell kun­skap, professionella utmaningar och samverkan över professions­gränser. Härigenom av­ser forskningen att ge kri­tiska veten­skapliga kun­skapsbidrag till bland annat studie- och yrke­sväg­­ledarprogrammet och yrkeslärarprogrammet, till yrkes­verksamma i skolor och kom­muner med ansvar för ungas lärande, utveckling och väl­be­finnande samt till besluts­fattare.

Forskningsledare

Lisbeth Lundahl
Professor, gästprofessor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 20

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap
Lisbeth Lundahl utses till hedersdoktor

Lisbeth Lundahl, TUV, utses till hedersdoktor vid Åbo universitet fredagen den 29 maj

Senast uppdaterad: 2024-04-23