"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Annasara Lenman

Annasara Lenman

Kontakt

E-post
Plats
Virologi, Universitetssjukhuset by 6 Umeå universitet, 901 85 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsingenjör vid Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Avdelningen för virologi
Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Avdelningen för virologi

Virus som infekterar våra luftvägar är en ledande orsak till svår sjukdom, dödlighet och ger en stor belastning på sjukvården. Tyvärr saknar vi fortfarande läkemedel mot många virus.

   Jag är universitetslektor i virologi och leder en forskargrupp som studerar de olika mekanismer som påverkar sjukdomsgraden och tillfrisknandet vid olika virusinfektioner. En bättre förståelse för hur virus gör oss sjuka möjliggör identifiering av mål för utveckling av nya behandlingar mot luftvägsvirus. Vi försöker även hitta mekanismer som är gemensamma för flera olika luftvägsvirus så att man kan använda samma behandling mot flertalet virus.

   För våra studier med luftvägsvirus använder vi en 3D-lungmodell som har en komplex sammansättning av celler som man normalt finner i den mänskliga lungan. Denna modell baseras på celler som har isolerats från flera olika donatorer. Genom att jämföra hur bra viruset infekterar lungmodeller från olika donatorer försöker vi även att identifiera värdfaktorer som förklarar varför människor är olika mottagliga för virusinfektioner, med målet att kunna individanpassa behandlingar för känsliga personer.

mBio, American Society for Microbiology 2022, Vol. 13, (3)
Rosendal, Ebba; Mihai, Ionut Sebastian; Becker, Miriam; et al.
European Urology, Elsevier 2022, Vol. 81, (3) : 285-293
Welén, Karin; Rosendal, Ebba; Gisslén, Magnus; et al.
Viruses, MDPI 2021, Vol. 13, (6)
Arnberg, Niklas; Lenman, Annasara
Cells, MDPI 2021, Vol. 10, (7)
Kirui, Jared; Abidine, Yara; Lenman, Annasara; et al.
Viruses, MDPI 2021, Vol. 13, (10)
Persson, B. David; Nord, Stefan; Lindquist, Richard; et al.
Science Advances, American Association for the Advancement of Science 2021, Vol. 7, (2)
Rafie, Karim; Lenman, Annasara; Fuchs, J.; et al.
Viruses, MDPI 2021, Vol. 13, (2)
Rajan, Anandi; Palm, Elin; Trulsson, Fredrik; et al.
iScience, Elsevier 2021, Vol. 24, (12)
Zapatero-Belinchón, Francisco J.; Moeller, Rebecca; Lasswitz, Lisa; et al.
Journal of Neuroinflammation, BioMed Central (BMC) 2020, Vol. 17, (1)
Lindquist, Richard; Rosendal, Ebba; Weber, Elvira; et al.
Journal of Biological Chemistry, Elsevier 2020, Vol. 295, (50) : 16931-16948
Palor, Machaela; Stejskal, Lenka; Mandal, Piya; et al.
Journal of Virology, American Society for Microbiology 2020, Vol. 94, (14)
Persson, David; Lenman, Annasara; Frängsmyr, Lars; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 115, (18) : E4264-E4273
Lenman, Annasara; Liaci, A. Manuel; Liu, Yan; et al.
Umeå University medical dissertations, 1798
Lenman, Annasara
PLoS Pathogens, Vol. 11, (2)
Lenman, Annasara; Liaci, A. Manuel; Liu, Yan; et al.
Journal of Virology, Washington: The American Society For Microbiology 2011, Vol. 85, (24) : 13420-13431
Lenman, Annasara; Mueller, Steffen; Nygren, Mari I; et al.
Journal of Virology, Vol. 83, (8) : 3816-3825
Jonsson, Mari; Lenman, Annasara E; Frängsmyr, Lars; et al.
Lenman, Annasara; Liaci, A. Manuel; Frängsmyr, Lars; et al.
Publicerad: 13 feb, 2020